Za Krakonošem pro sladkost

22.08.2022 jsme strávili klidné chvíle v blízkém parku hotelu Krakonoš s prohlídkou soch pohádkových postav. Děkujeme Hotelu Krakonoš za pozvání do prostor hotelu, kde bylo našim klientům nabídnuto sladké občerstvení – hotelová specialita zákusek „Krakonoš“ se zmrzlinou a šlehačkou.

Poté jsme autobusem projeli lázeňskou část města a pohledy na krásy Mariánek si zpříjemnili návrat do domova. Nechyběl ani zpěv v autobusu „Nazdar sláva výletu, výletu, výletu, …..“ 😊

Celý článek

Lázeňská procházka

15.08.2022 proběhla procházka lázeňskou promenádou. Ochutnali jsme lázeňskou oplatku, výbornou kávu a poslechli tóny zpívající fontány. Nepomněli jsem se osvěžit pramenem Karolina.

Děkujeme Městské dopravě Mariánské Lázně, s.r.o. za zprostředkování bezbariérové dopravy. Zároveň bychom chtěli poděkovat kavárně Edward Café za občerstvení a možnost klidného posezení s výhledem na nejkrásnější část našeho města.

Celý článek

Letní grilování

10.08.2022 jsme se setkali v naší zahradě při letním grilování. Společně jsme si užili odpoledne při poslechu dechové hudby a klienti s personálem zvládli také několik tanečních kroků. Odpoledne jsme si mohli užít i především proto, že nám přálo krásné počasí.

Celý článek

Otevření venkovní zahrady Domova pro seniory

V pondělí 09.05.2022 jsme společně s vedením města Mariánské Lázně starostou panem Ing. Martinem Kalinou, 1. místostarostou panem Zdeňkem Králem, 2. místostarostou panem Mgr. Miroslavem Pelcem, ředitelkou Tesco Hypermarket Mariánské Lázně paní Mgr. Lenkou Smetanovou, s klienty a personálem domova slavnostně otevřeli zahradu, která byla vybudována ve spolupráci se zřizovatelem Město Mariánské Lázně, Nadací rozvoje občanské společnosti a Nadačního fondu Tesco a personálem Domova. Tímto děkuji všem partnerům, jejich zástupcům, klientům i personálu za jejich účast při slavnostním zahájení.

Děkujeme naší kulturní referentce paní Heleně Vondráčkové za nápad gurmánského zážitku a vytvoření doprovodného programu.

Slunečné odpoledne jsme si společně užili za hudebního doprovodu akordeonu pana Zdeňka Ročáka. Společně jsme si zazpívali, ale i zatančili. Součástí naší odpolední oslavy bylo občerstvení v podobě domácího chleba se sádlem a solí. Za vytvoření výborných bochníků čerstvého domácího chleba děkujeme naší zaměstnankyni kuchařce paní Janě Kaštylové.

Již brzy proběhne v naší nové zahradě další společná akce. Velký zájem mezi klienty vyvolalo tradiční opékání buřtů. A mezitím si klienti se svými rodinami mohou užívat společných venkovních prostor.

Bc. Jana Roubalová, ředitelka

Celý článek

Zahrada – místo potkávání se

Jelikož nám první jarní dny umožnili pokračovat v realizaci vybudování venkovní zahrady našeho Domova, rozhodl se personál Domova přispět svými silami s finální úpravou terénu zahrady. V minulém měsíci byly také dokončeny práce na altánu a další úpravy vyžadující odbornou činnost.

Již brzy bude provoz zahrady zahájen. Těšíme se na společné první akce, které budeme moci  pro naše klienty pořádat v příjemném venkovním prostředí.  Zahrada bude přínosem pro aktivizace, které připravují naši zaměstnanci pro klienty v rámci denní péče a hlavně ke každodennímu využití pro relax na čerstvém vzduchu.

Děkujeme všem zaměstnancům, kteří se naší dobrovolné brigády zúčastnili a děkujeme také společnostem, které se na vzniku naší zahrady podíleli.

Celý článek

Informační sdělení – webová aplikace AyMINE

  • Komunikace a spolupráce s Ukrajinci přes webovou aplikaci AyMINE

Vážení občané,

v rámci modulů webové aplikace AyMINE si mohou lidé posílat vzkazy a sdílet informace. Komunikace se rovnou on-line překládá, napíšete text česky a kolega dostane text ukrajinsky. Lze tím pomoci firmám i organizacím, které chtějí zaměstnat Ukrajince, ale potřebují s nimi sdílet informace a předávat úkoly. On-line elektronický překlad je pro komunikaci dostatečný a pohodlný. Systém podporuje více jazyků včetně ukrajinštiny v uživatelském rozhraní, tudíž není problém, aby jej Ukrajinci stejně jako Češi používali. Web: www.aymine.com

Děkujeme za Vaši pozornost,

PhDr. Vladimír Bervida, MBA
Krizové řízení

Celý článek