Automobil pro pečovatelskou službu

Dne 10.8.2020 nám byl Hasičským záchranným sborem Karlovarského kraje bezúplatně převeden osobní automobil ŠKODA FABIA 1,9 TDI. Tento automobil je používán k plnění úkolů ve veřejném zájmu vyplývajících z obecně prospěšných služeb za účelem využití pečovatelské služby. Naše terénní pečovatelská služba v tuto chvíli disponuje třemi osobními automobily. Zvýšil se tak pracovní komfort nejen terénních pečovatelek, ale také časový komfort poskytovaný našim klientům.

Velký dík za celý kolektiv pečovatelské služby a vedení Domova pro seniory a domu s pečovatelkou službou Mariánské Lázně, p.o. patří vedení Karlovarského kraje a Hasičskému záchrannému sboru Karlovarského kraje.

Celý článek