Aktuality

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Vánoční program v DSML 19-23.12.2016

Dokumenty jsou ve formátu PDF, program pro jejich prohlížení si můžete stáhnout odtud: Stáhnout Adobe Reader

Rozvoj kvality poskytování sociálních služeb v Mariánských Lázních

Od 1.10.2016 organizace spustí dvouletý projekt č.j.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001456 Projekt má název :

Rozvoj kvality poskytování sociálních služeb v Mariánských Lázních

Projekt primárně řeší podporu procesů zaměřených na plnění zákonných standardů kvality sociální služby domov pro seniory a realizaci interních kontrolních mechanismů posílením metodického a organizačního vedení sociální služby formou posílení týmu o pozici manažer kvality .

Projekt přinese Domovu pro seniory celkem za dobu dvouletého trvání finanční částku 3.030.139,50 Kč.