Otevření venkovní zahrady Domova pro seniory

V pondělí 09.05.2022 jsme společně s vedením města Mariánské Lázně starostou panem Ing. Martinem Kalinou, 1. místostarostou panem Zdeňkem Králem, 2. místostarostou panem Mgr. Miroslavem Pelcem, ředitelkou Tesco Hypermarket Mariánské Lázně paní Mgr. Lenkou Smetanovou, s klienty a personálem domova slavnostně otevřeli zahradu, která byla vybudována ve spolupráci se zřizovatelem Město Mariánské Lázně, Nadací rozvoje občanské společnosti a Nadačního fondu Tesco a personálem Domova. Tímto děkuji všem partnerům, jejich zástupcům, klientům i personálu za jejich účast při slavnostním zahájení.

Děkujeme naší kulturní referentce paní Heleně Vondráčkové za nápad gurmánského zážitku a vytvoření doprovodného programu.

Slunečné odpoledne jsme si společně užili za hudebního doprovodu akordeonu pana Zdeňka Ročáka. Společně jsme si zazpívali, ale i zatančili. Součástí naší odpolední oslavy bylo občerstvení v podobě domácího chleba se sádlem a solí. Za vytvoření výborných bochníků čerstvého domácího chleba děkujeme naší zaměstnankyni kuchařce paní Janě Kaštylové.

Již brzy proběhne v naší nové zahradě další společná akce. Velký zájem mezi klienty vyvolalo tradiční opékání buřtů. A mezitím si klienti se svými rodinami mohou užívat společných venkovních prostor.

Bc. Jana Roubalová, ředitelka

Celý článek

Zahrada – místo potkávání se

Jelikož nám první jarní dny umožnili pokračovat v realizaci vybudování venkovní zahrady našeho Domova, rozhodl se personál Domova přispět svými silami s finální úpravou terénu zahrady. V minulém měsíci byly také dokončeny práce na altánu a další úpravy vyžadující odbornou činnost.

Již brzy bude provoz zahrady zahájen. Těšíme se na společné první akce, které budeme moci  pro naše klienty pořádat v příjemném venkovním prostředí.  Zahrada bude přínosem pro aktivizace, které připravují naši zaměstnanci pro klienty v rámci denní péče a hlavně ke každodennímu využití pro relax na čerstvém vzduchu.

Děkujeme všem zaměstnancům, kteří se naší dobrovolné brigády zúčastnili a děkujeme také společnostem, které se na vzniku naší zahrady podíleli.

Celý článek

Informační sdělení – webová aplikace AyMINE

  • Komunikace a spolupráce s Ukrajinci přes webovou aplikaci AyMINE

Vážení občané,

v rámci modulů webové aplikace AyMINE si mohou lidé posílat vzkazy a sdílet informace. Komunikace se rovnou on-line překládá, napíšete text česky a kolega dostane text ukrajinsky. Lze tím pomoci firmám i organizacím, které chtějí zaměstnat Ukrajince, ale potřebují s nimi sdílet informace a předávat úkoly. On-line elektronický překlad je pro komunikaci dostatečný a pohodlný. Systém podporuje více jazyků včetně ukrajinštiny v uživatelském rozhraní, tudíž není problém, aby jej Ukrajinci stejně jako Češi používali. Web: www.aymine.com

Děkujeme za Vaši pozornost,

PhDr. Vladimír Bervida, MBA
Krizové řízení

Celý článek

Přivítání nového roku 2022

Dne 6.1.2022 jsme s oslavou příchodů Tří králů přivítali společně nový rok. Za hudebního doprovodu jsme vychutnali občerstvení, které pro nás připravil kolektiv kuchyně a společně jsme si také na nový rok připili. Těší nás, že se naší malé oslavy zúčastnil také starosta města Mariánské Lázně Ing. Martin Kalina a místostarostové Zdeněk Král a Mgr. Miloslav Pelc. Děkujeme jim za jejich přání zdraví našim klientům a našim zaměstnancům.

Celý článek

Automobil pro terénní pečovatelskou službu

V roce 2021 byla domovu poskytnuta dotace z rozpočtu Karlovarského kraje (https://www.kr-karlovarsky.cz) pro účel investiční podpory terénních ambulantních služeb. Pro pečovatelskou terénní službu byl za tyto prostředky zakoupen automobil, který pomůže zaměstnancům terénní pečovatelské služby k rychlejším přesunům mezi klienty a zajistí také komfortnější spolupráci mezi klientem a pečovatelkou, i mezi pečovatelkami navzájem. Služba je poskytována občanům města Mariánské Lázně, města Lázně Kynžvart a obcím Drmoul, Valy, Zádub – Závišín, Vlkovice, Velká Hleďsebe a Stará Voda.

Celý článek

Nadílka „Stromu splněných přání“

Během štědrovečerní besídky byly klientům předány dárky ze „Stromu splněných přání“ a nejen ty, ale i dárky od našich podporovatelů. Dárky našim klientům udělaly radost.

Děkujeme všem, kteří  přispěli k vytvoření krásné vánoční atmosféry v našem domově a našim klientům udělali velkou radost.

Celý článek

Předvánoční posezení se svařeným vínem

V předvánočním čase jsme se společně s našimi klienty setkali 17.12.2021 během odpoledního posezení v našem altánku. Připravili jsme sladké pohoštění s čajem a svařeným vínem. V úvodu našeho setkání jsme společně vzpomínali na nejhezčí vánoční vzpomínky a pro mnohé z nás to byli právě ty, kdy jsme byly ještě děti a vnímaly je s dětskou fantazií – plné klidu, vánoční pohody, koled ale také těch nejhezčích dárků. Chtěli bychom poděkovat paní Brožové a panu Ročákovi za hudební a pěvecký doprovod. Ke zpívání koled jsme se všichni společně připojili. Také děkujeme za kytičky, které si oba pro naše klienty připravili, jako pozornost k Vánocům.

Voňavé dárečky pro naše klienty připravila ředitelka farní charity Ing. Rita Urbanová ve spolupráci s majitelkou Parfumerie Julia paní Julií Luhanovou. Tímto bychom chtěli poděkovat za jejich přispění ke krásné adventní atmosféře a za každoroční zájem o naše klienty. K našemu předvánočnímu setkání přispěl svým přáním také pan farář P. Řehoř Pavel Urban, O. Praem. s následnou odpolední mší.

Za organizaci kulturních akcí, ale především za veškerou práci s klienty během uplynulých 25 let, děkujeme paní Heleně Vondráčkové, kulturní pracovnici, která je neodmyslitelnou vítanou posilou našeho týmu, kdy pod jejími nápady a organizací vznikají krásná společenská setkání u nás v domově či při výletech po okolí.

Již teď se těšíme se všemi zmíněnými na další v novém roce 2022.

Celý článek