Chcete nás podpořit?

Děkujeme všem, kteří se rozhodnou nás finančně nebo materiálně podpořit. Vzor darovací smlouvy Vám rádi na vyžádání poskytneme. Všechny darované prostředky budou použity v souladu s darovací smlouvou, ke zlepšení kvality sociálních služeb, na kulturně a společenské akce pro klienty.

Dovolujeme si uvést ještě další náměty, jak nám můžete pomoci: Uvítáme dobrovolníky, kteří mohou strávit čas a být společníky našich obyvatel, jít s nimi na procházku, hrát si s nimi hry na cvičení paměti, na zachování motoriky. Uvítáme pomoc při organizování sportovního dne v přírodě nebo u nás v domově. Významná bude pro nás podpora při tisku a vydávání kroniky, vlastního časopisu, zpracování prezentačních multimediálních materiálů.