Chraňte sebe i své blízké

Děkujeme všem za projevenou podporu v tomto pro nás i pro vás nelehkém období.

Rozhodli jsme k zavedení mimořádného režimu, abychom zajistili větší ochranu našim klientům. Doufáme, že se nám povede eliminovat možnost nákazy, která by mohla zasáhnout i naše zařízení. I kvůli našemu úsilí této situaci předejít, bychom chtěli požádat o zodpovědnost především příbuzné našich klientů. Chápeme, že omezení kontaktu s vašimi příbuznými je nepříjemné, ale v současnosti nevyhnutelné. 

Víme, že osobní kontakt je pro naše vztahy důležitý, ale spokojme se, prosím, v následujících dnech s telefonickým kontaktem (pokud se nebudete moci dovolat, můžete kontaktovat recepci, kde naši pracovníci mohou vyřídit vzkaz, popřípadě zjistit, z jakého důvodu není možné hovor přijmout).

Prosíme vás tímto, abyste neposílali balíčky s potravinami či jinými předměty do našeho zařízení svým blízkým. Tyto zásilky jsou bohužel námi nekontrolovatelné a mohou klienty i naše zaměstnance ohrozit. Veškeré dodávky do Domova musí procházet dezinfekcí a musí být korigovány vedením organizace. Věřte, že i přes krizovou situaci poskytujeme plnohodnotnou péči a naši práci podpoříte svou zodpovědností a zvýšenou telefonickou komunikací, která určitě našim klientům dodá pocit klidu, že i Vy jste v pořádku. Podpoříte tak jejich psychické zdraví. Právě to je v této mimořádné době důležité.

Děkujeme za Vaše pochopení, dodržování pravidel a přejeme mnoho sil a zdraví do dalších dní.

S úctou, Jana Roubalová

Celý článek