Hipoterapie

Jsme velice rádi, že jsme mohli navázat spolupráci s Léčebnými lázněmi Lázně Kynžvart, které nám umožnily, aby u nás proběhla první hipoterapie tj. asistovaná terapie koněm, a to nejen pro mobilní klienty. Nejdříve jsme si na zahradě zazpívali v přítomnosti ponyho Ferdy lidové písně o koních a poté Ferda s fyzioterapeutkou Bc. Zdeňkou Šimánkovou a jejím týmem navštívili imobilní klienty v jejich domácím prostředí.

Paní Bc. Zdeňka Šimánková získala u České hiporehabilitační společnosti oprávnění realizovat hipoterapii ve fyzioterapii a ergoterapii, a právě v našem domově pro seniory jsme společně první setkání uskutečnili.

Tímto děkujeme panu řediteli Léčebných lázní Lázně Kynžvart Ing. Janu Ludvíkovi, MBA a paní Ivě Čeřovské, vedoucí obchodního oddělení, za skvělý nápad, nabídku a společnou realizaci této poutavé terapie.

Těší nás, že se tato setkání budou v pravidelných intervalech opakovat.

Celý článek