Jak o službu požádat DZR

Žádost o poskytnutí sociální služby včetně příloh: souhlas se zpracováním osobních údajů – žadatel, souhlas se zpracováním osobních údajů – kontaktní osoba, či opatrovník, vyjádření lékaře a rozhodnutí o přijetí je možno doručit osobně na recepci nebo vedoucí Domova se zvláštním režimem, nebo poštou na adresu Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou, příspěvková organizace  – Domov se zvláštním režimem, Tepelská 752/22, 353 01 Mariánské Lázně.

Žádost o poskytnuti sociální služby DZR

Pokyny k podání žádosti DZR – finále

Vyjádření lékaře DZR

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas osoba blízká