JAKO SE ZNAČKOVÝM VÍNEM…

Jakostní odrůdová vína jsou charakteristická svojí jedinečnou vůní, barvou, chutí a výjimečným vjemem, který vám zanechají po setkání s nimi. Nesou  si v sobě tradice míst, odkud pocházejí, práci vinařských specialistů i místních lidí, kteří se na jejich tvorbě podíleli. Září slunečními paprsky, jež dopadaly na půdu, ze které vzrostli. Nesou ale i sílu mrazů a deště posilující hlínu v podloží. Tyto přívlastky si  jistě uvědomíme všichni, a to do posledních detailů pokaždé, když převalujeme číši se zázračným mokem v ruce.

A přesně takto, jako na značková vína, pohlížíme v našem domově seniorů na starce přicházející si sem, k nám dopít a vychutnat svoji životní číši.  Tu dovedenou ke svoji dokonalosti. Každý z nich je jedinečný, někde má své pevné kořeny, pohled z okna na krajinu a město kolem a ruce, jež je provázely. Ke každému z nich přistupujeme podle jeho potřeb a přání. A v každém z nich vidíme kvalitu a moudro, které  musíme pozorně ochutnávat a uchovávat si v paměti. Z pamětí starců se učíme, abychom jejich zkušenosti mohli přebírat a předávat svým mladým kolegům, dětem a tím vlastně budoucím generacím.

Ročníková  vína zrají dlouho, tak jak naši starci měřili své životy na desítky let. Ale dnes je jejich čas mnohem detailnější, zajímá je každý měsíc, týden, každá minuta, a tak se naším denním mottem v péči o ně stala věta: Ať každý jejich den u nás v Domově seniorů stojí za to.

 

Napsala:

Mgr. Libuše Hoyerová

Ředitelka Domova pro seniory a domu s pečovatelskou službou Mariánské Lázně

 

Celý článek