Komu službu neposkytujeme

  • žadatel, který je schopen za pomoci místně dostupné terénní pečovatelské služby a své rodiny, se o sebe postarat a zůstat ve svém přirozeném (domácím) prostředí
  • žadatel, který požaduje 100% soukromí