Kontakty

Název:                
Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou Mariánské Lázně, příspěvková organizace
Adresa:                
Tepelská 752/22, 353 01 Mariánské Lázně
Zřizovatel:                
Město Mariánské Lázně, Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně
IČO: 575143              
DIČ: CZ00575143              
TRANSPARENTNÍ ÚČET:  43-8569520277/0100          
Telefon: 354 416 210              
  724 755 919              
Web: www.dsml.cz              
Datová schránka: wdakiky              
KONTAKTY    
Ředitelka
Bc. Jana Roubalová Telefon E-mail
  354 416 246 reditelka@dsml.cz
  702 242 058  
     

Sekretariát ředitele

Personalistka
Ing. Radka Nováková Telefon E-mail
  354 416 247  personalista@dsml.cz
  724 755 956  
     
 
Ekonomický úsek
Jitka Hrkalová Telefon E-mail
  354 416 243 uctarna@dsml.cz
     
Technický úsek
Pavel Kopecký Telefon E-mail
  724 755 965 technik@dsml.cz
     
     

Stravovací provoz, kuchyně

Jan Kmeť Telefon E-mail
  354 416 289 kuchyne@dsml.cz
  724 755 977  
     

Zdravotně sociální úsek

Manažer zdravotně-sociálního úseku
Bc. Lucie Vaňková Telefon E-mail
  354 416 258  vrchni.sestra@dsml.cz
  724 755 964  
     
Nutriční terapeut    
Hana Kadlecová DiS. Telefon E-mail
  601 390 764 nutrice@dsml.cz 
     
Sociální pracovnice domova pro seniory, domova se zvláštním režimem, odlehčovací služby, pečovatelské služby
Blanka Radová, DiS. Telefon E-mail
  722 955 271 soc.pracovnice2@dsml.cz
     
     
Adaptační a aktivizační pracovník
Blanka Radová, DiS. Telefon E-mail
  724 755 976 soc.pracovnice@dsml.cz
     
Vedoucí pečovatelské služby
Katarína Tomešová Telefon E-mail
  601 156 656 pecovatelka@dsml.cz
         
Správce bytů zvláštního určení
Alžběta Arnoldová Telefon E-mail
  724 755 939 spravce@dsml.cz
Senior taxi Telefon  
  724 755 932