Kontakty

KONTAKTNÍ INFORMACE

Název:
Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou Mariánské Lázně, příspěvková organizace
Adresa:
Tepelská 752/22, 353 01 Mariánské Lázně
Zřizovatel:
Město Mariánské Lázně, Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně
IČO 575143          
DIČ CZ00575143          
             
Telefon: 354 416 210

724 755 919

         
Web: www.dsml.cz          
Datová schránka: wdakiky

KONTAKTY

Ředitelka
Bc. Jana Roubalová Telefon E-mail
354 416 246 reditelka@dsml.cz
702 242 058

Sekretariát ředitele

Personalistka
Renata Jarošová Telefon E-mail
354 416 247  personalista@dsml.cz
724 755 956

Ekonomicko-technický úsek

Vedoucí ekonomicko-technického úseku
Jitka Hrkalová Telefon E-mail
354 416 243 uctarna@dsml.cz
Vedoucí technického úseku
Vladimír Jára Telefon E-mail
354 416 244 technik.DS@dsml.cz
606 456 851
Vedoucí stravovacího provozu, kuchyně
Ivana Králová Telefon E-mail
354 416 249 kuchyne@dsml.cz
724 755 977

Zdravotně sociální úsek

Manažer provozu – vrchní sestra
Bc. Lucie Vaňková Telefon E-mail
354 416 258  vrchni.sestra@dsml.cz
724 755 964
Sociální pracovnice Domova pro seniory (DS)
Mgr. Lucie Vavřichová Telefon E-mail
354 416 251 soc.pracovnice@dsml.cz
724 755 976
Sociální pracovnice Domova pro seniory (DS)
Radomíra Nedvědová, DiS. Telefon E-mail
354 416 216 soc.pracovnice.ds@dsml.cz
720 942 746
Sociální pracovnice Odlehčovací služby (OS)
Radomíra Nedvědová, DiS. Telefon E-mail
354 416 216 odl.sluzby@dsml.cz
720 942 746
Sociální pracovnice Domova se zvláštním režimem (DZR)
Bc. Lucie Bubnová Telefon E-mail
601 160 443 dzr@dsml.cz
Nutriční terapeut
Hana Kadlecová DiS. Telefon E-mail
601 390 764 nutrice@dsml.cz 
 
Vedoucí pečovatelské služby
Veronika Bačová Telefon E-mail
354 416 245 pecovatelka@dsml.cz
601 156 656
 724 755 928
Sociální pracovník pečovatelské služby
Roman Jamrich, DiS. Telefon E-mail
354 416 245 soc.pracovnice2@dsml.cz
724 755 965
Správce bytů zvláštního určení
Roman Jamrich, DiS. Telefon E-mail
354 416 245  spravce@dsml.cz   
 724 755 965

Senior taxi

Telefon 724 755 932