Kontakty

KONTAKTNÍ INFORMACE

Název:
Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou Mariánské Lázně, příspěvková organizace
Adresa:
Tepelská 752/22, 353 01 Mariánské Lázně
Zřizovatel:
Město Mariánské Lázně, Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně
IČO 575143          
DIČ CZ00575143          
             
Telefon: 354 416 210          
Web: www.dsml.cz          
Datová schránka: wdakiky

BUDOVA „B“ – ŘEDITELSTVÍ

Ředitelka
Bc. Jana Roubalová Telefon E-mail Kancelář
354 416 246 reditelka@dsml.cz č. 1
725 935 082
Finanční účetní
Jitka Hrkalová Telefon E-mail Kancelář
354 416 243 uctarna@dsml.cz č. 14
Personalista
Renata Jarošová Telefon E-mail Kancelář
354 416 247
724 755 956 personalista@dsml.cz č. 17
Vedoucí tech. úseku, správce
Vladimír Jára Telefon E-mail Kancelář
354 416 244 technik.DS@dsml.cz č. 15
606 456 851
Manažer kvality, vedoucí DS
Petra Horská Telefon E-mail Kancelář
354 416 253 manazer@dsml.cz č. 117
727 955 882
Vedoucí strav. provozu, kuchyně
Zdenka Hronová Telefon E-mail Kancelář
354 416 249 kuchyne@dsml.cz Kuchyň
724 755 977
Vedoucí pečovatelské služby
Mgr. Adéla Kastlová Telefon E-mail Kancelář
354 416 245 pecovatelka@dsml.cz č. 10
601 156 656
Sociální pracovník pečovatelské služby
Roman Jamrich, DiS. Telefon E-mail Kancelář
724 755 965 soc.pracovnice2@dsml.cz č. 10
 354 416 245

BUDOVA „A“ – HLAVNÍ BUDOVA

Vedoucí odlehčovacích služeb, sociální pracovník
Bc. Lucie Bubnová Telefon E-mail Kancelář
601 160 443 odl.sluzby@dsml.cz č. 39A
Vedoucí domova se zvláštním režimem
Bc. Lucie Bubnová Telefon E-mail Kancelář
601 160 443 dzr@dsml.cz č. 39A
Vrchní sestra (3. patro DS)
Miroslava Smetanová  Telefon E-mail Kancelář
  354 416 291  vrchni.sestra@dsml.cz   sesterna
724 755 964
Sociální pracovnice, metodik
Mgr. Lucie Vavřichová Telefon E-mail Kancelář
354 416 251 soc.pracovnice@dsml.cz č. 115
724 755 976
Sociální pracovnice – domova pro seniory
Radomíra Nedvědová, DiS. Telefon E-mail Kancelář
354 416 216 soc.pracovnice.ds@dsml.cz č. 105
720 942 746
Vedoucí pečovatelka, pracovník přímé obslužné péče DS
Alena Hampejsová Telefon E-mail Kancelář
354 416 220 pecovatelka.ds@dsml.cz (2. patro DS – za klubovnou)
720 942 754

Správce DPS, soc. prac. pro byty zvl. určení

PaeDr. Marie Kobesová

Telefon

E-mail

Kancelář
354 416 245  spravce@dsml.cz      č. 10
       
Nutriční terapeut  E-mail
Hana Kadlecová DiS. 601 390 764 nutrice@dsml.cz 

Administrátor webu Jiří Škroch, E-mail: jiri.skroch@gmail.com