DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Vážení příbuzní našich klientů a příznivci Domova, chceme uvést na pravou míru dezinformace některých regionálních médií. V pobytových službách našeho zařízení k dnešnímu dni neevidujeme pozitivní výskyt Covid-19 ani u personálu Domova, ani u klientů. Při případném výskytu nakažených v našem pobytovém zařízení budeme o této situaci a probíhajících opatřeních informovat na našich webových a facebookových stránkách.

Přeji nám všem klid a moc zdraví

Jana Roubalová, ředitelka

Celý článek