NAŘÍZENÍ: ZÁKAZ VSTUPU DO DOMOVA PRO SENIORY A DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU

Zřizovatel Město Mariánské Lázně a vedení Domova pro seniory a domu s pečovatelskou službou Mariánské Lázně, p.o. s platností dne 16.března 2020 nařizuje veřejnosti

ZÁKAZ VSTUPU DO DOMOVA PRO SENIORY A DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU.

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 18.března 2020, nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS- CoV-2 toto mimořádné opatření:

NAŘIZUJE ZÁKAZ NÁVŠTĚV OSOB S VÝJIMKOU UŽIVATELU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB S OMEZENOU SVÉPRÁVNOSTÍ,

(takováto návštěva je vpuštěna do budovy s nezbytnými hygienickými pomůckami, respirátor, gumové rukavice, gumová pokrývka hlavy + desinfekce obličeje – vše k dispozici na recepci domova, po ukončení návštěvy tyto hygienické pomůcky řádně zlikvidovány jako možný kontaminační odpad u hlavního vchodu domova, zodpovídá doprovodná osoba domova, proveden zápis o vstupu cizí osoby do domova).

Na základě Usnesení Vlády České republiky ze dne 16. března 2020 č. 239 o přijetí krizového opatření Vláda nařizuje osobám, kterým jsou poskytovány sociální služby poskytovateli sociálních služeb, kterým byla udělena registrace k poskytování sociální služby podle § 49, § 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů (domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem),

ZÁKAZ VYCHÁZET MIMO OBJEKT ČI AREÁL ZAŘÍZENÍ, VE KTERÉM JE POSKYTOVÁNA UVEDENÁ SOCIÁLNÍ SLUŽBA, A TO PO DOBU TRVÁNÍ NOUZOVÉHO STAVU.

Na základě Usnesení Vlády České republiky ze dne 16. března 2020 č. 240 o přijetí krizového opatření Vláda doporučuje :

OSOBÁM STARŠÍM 70 LET NEVYCHÁZET PO DOBU TRVÁNÍ NOUZOVÉHO STAVU MIMO SVÁ OBYDLÍ, S VÝJIMKOU NÁVŠTĚVY ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ÚČELEM ZAJIŠTĚNÍ NEODKLADNÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE.

Klienti domova s pečovatelskou službou byli řádně o doporučení informováni.

 

Celý článek