O JARNÍCH DNECH NEMAJÍ V DOMOVĚ O PROGRAM NOUZI

Tisková zpráva, dne 18.4.2017

Co se děje v Domově pro seniory a domě s pečovatelskou službou na jaře?

Nejenom všechno v přírodě se po zimě „šturmuje“ a připravuje na novou sezonu, ale i my v domově pro seniory se nezastavíme při aktivitách pro naše seniory. Vezmeme to postupně od poslední akce:

K 20.dubnu úspěšně ukončilo pět pečovatelek kvalifikační kurz pracovníka v sociálních službách a získali certifikát jako podmínku odbornosti své náročné práce. Většině z nich jsme zprostředkovali úhradu kurzu zdarma prostřednictvím dotace úřadu práce. Je důležité, aby o naše klienty pečovaly odborně vzdělané pracovnice.

V dubnu jsme spustili nové webové stránky organizace na stejné adrese jako původní www.dsml.cz, Informace na stránkách budeme ještě průběžně doplňovat. Nový design a způsob jejich administrace by měl do budoucna zabezpečit pružnější aktualizaci informací o dění v naší organizaci, která je stěžejní v péči o seniory v našem městě.

19. dubna přijeli zástupkyně společnosti Tesco, od které jsme v loňském roce obdrželi sponzorský dar 30.000,- Kč na nutnou opravu konstrukce altánu před budovou domova. Zástupkyně společnosti sebou přivezli fotografa, který měl za úkol pořídit reklamní fotografie nově zrekonstruovaného altánu a jeho využívání našimi klienty. Počasí nám přálo, a přestože v noci sněžilo, tak sníh rychle roztál. Sluníčko nám svítilo na sázení macešek do truhlíků s našimi klienty, kterým bych chtěla velmi poděkovat za trpělivost při dlouhém profesionálním focením, ze kterého měli i přes chladnější počasí všichni účastníci velkou radost. Pro naše klienty to byla výjimečná zkušenost být modelem profesionálnímu fotografovi. Děkujeme především společnosti Tesco za jejich štědrý dar, dřevěný altán je denně využívaný a je jedinou relaxační zónou v okolí domova. Bez sponzorských příspěvků se naše organizace bohužel neobjede.

18. dubna jsme pozvali na přednášku o Bezpečnosti v dopravě pro seniory zástupce organizace BESIP a Městské policie Mariánské Lázně. Všichni posluchači obdrželi bezpečnostní reflexní pásky a tašky s reflexními prvky. Naši klienti se po promítání videa živě dotazovali místních policistů a diskutovali s nimi. Je pravda, že řešení našeho tíživého problému a to bezpečnou dostupnost blízkého supermarketu nebo pošty pro naše klienty při zimní námraze a neošetřeném chodníku nebezpečném i pro mladší chodce než naše klienty, kteří pak využívají k chůzi s chodítky vozovku, kde je musejí objíždět všechny automobily na frekventované silnici, jsme společně nenašli. Je zatím zázrak, že se zde nestala žádná fatální dopravní nehoda. Ale údržba chodníků je v gesci místních technických služeb.

13. dubna potěšily srdíčka našich klientů děti z pěveckého souboru Valáček svým krásným Velikonočním vystoupením. Pro naše klienty to bylo vyvrcholením velikonočních oslav. Nejvíc ze všech klientů soubor potěšil svým vystoupením p. Bartkovou, která je babičkou vedoucích souboru manželů Kakašových a jejich syna.

11.dubna zahrál pro naše seniory quintet ZUŠ pod taktovkou pana učitele Hovorky i takové netradiční skladby jako Tanec nosorožce nebo Piknik plyšových medvídků od J.Brattona. Všechny posluchače potěšili dárečky od ředitelky Farní charity Rity Urban, a to voňavé ručně napečené a profesionálně zdobené perníčky a cukroví s velikonoční tematikou. Duchovní slovo faráře Řehoře Pavla Urbana nám připomnělo význam velikonočních svátků.

10. dubna jsme šli společně s vedením města a ředitelkou OSSZ Cheb gratulovat k výjimečnému životnímu jubileu – 100 let – naší klientce paní Vítové Jiřině. Musím přiznat, že je zřejmě opravdu vidět pozitivní vliv našeho lázeňského města, protože paní Vítová vůbec na svůj věk nevypadá a těší se stále velmi dobré kondici. Přejeme jí prožití ještě hodně pěkných chvil spolu s rodinou v našem domově.

 

6. dubna absolvovali zaměstnanci domova odborný seminář na téma Demence v seniorském věku.

3. dubna navštívilo vedení naší organizace Domov pro seniory v Marktredwitz, kam se jelo inspirovat ohledně způsobů zlepšení péče o naše klienty a celkově podmínek v blízkém zařízení. V domově se nám velmi líbilo, byla to cenná zkušenost.  

27. dubna v našem společenském sále vystoupí naposledy taneční skupina ZUŠ pod vedením paní učitelky Nely Výborné, která se loučí se ZUŠ. Do jejího novomanželského života jí přejeme hodně štěstí, pevné zdraví a samozřejmě moře lásky a vzájemné tolerance a úcty.

 

Petra Horská

vedoucí domova pro seniory a manažer kvality

Celý článek