OBNOVENÍ NÁVŠTĚV V DOMOVĚ

V souvislosti s povolením návštěv klientů v zařízení sociálních služeb, mimořádným opatřením vydaným Ministerstvem zdravotnictví č.j. MZDR16214/2020-3/MIN/KAN a doporučeným postupem Ministerstvem práce a sociálních věcí č.10/2020 s datem platnosti a účinnosti dne 25.05.2020 žádáme návštěvy klientů Domova pro seniory a domu s pečovatelskou službou Mariánské Lázně o dodržování níže uvedených pravidel.
1) Návštěvy klientů v domově jsou povoleny od 25.05. 2020 do odvolání po předchozí telefonické domluvě termínu návštěvy a za dodržení všech epidemiologicko – hygienických postupů.

2) Rezervace na recepci domova tel: 354 416 210. Bez rezervace nebude návštěva umožněna.

3) Návštěvní doba (poslední návštěva bude umožněna 30 minut před koncem stanovené doby):

pondělí – neděle    14:00 – 17:00

maximální okamžitý počet navštěvujících osob u jednoho klienta – 2 osoby

4) Návštěva je umožněna pouze nejbližším rodinným příslušníkům (nutné předložit při vstupu rodný list) nebo opatrovníkovi klienta.

5) Před vstupem do objektu domova je nutné vyplnit a podepsat formulář umístěný na webu domova nebo možno vyplnit při příchodu na recepci.

6) Vstup do objektu domova nebude umožněn, pokud:

a) Nebudou splněny podmínky dle bodu 5) těchto pravidel. V dotazníku je uveden souhlas s dodržováním epidemiologicko – hygienických postupů. V případě, že návštěva nebude v domově dodržovat pokyny odpovědného pracovníka, je odpovědný pracovník povinen přivolat Městskou policii Mariánské Lázně.

b) Pokud je navštívený klient v preventivní izolaci.

7) Z hygienických a technicko – provozních důvodů nebude návštěvě umožněno používat WC klientů ani v hale domova.

8) Každý návštěvník předloží věci, které klientovi nese, aby mohly být řádně vydezinfikovány (jídlo pouze v obalu, který je možné dezinfikovat, květiny nelze přijímat).

I přes postupné uvolňování veškerých opatření je zapotřebí mít neustále na paměti, že domov pro seniory poskytuje péči zvláště ohrožené skupině obyvatel a je nutné tomu přizpůsobit své chování.

Dotazník o bezinfekčnosti a souhlas s dodržováním postupů pro navštěvující osoby

Celý článek