Obnovení návštěv

V návaznosti na usnesení vlády České republiky ze dne 30.11.2020 č. 1264 se obnovují návštěvy v domově pro seniory. Žádáme návštěvy klientů Domova pro seniory a domu s pečovatelskou službou Mariánské Lázně o dodržování níže uvedených pravidel.

1) Návštěvy klientů v domově jsou povoleny od 5.12.2020 do odvolání po předchozí telefonické domluvě termínu návštěvy a za dodržení všech epidemiologicko – hygienických postupů.

2) Rezervace na recepci domova tel: 354 416 210. Bez rezervace nebude návštěva umožněna.

3) Návštěvní doba (poslední návštěva bude umožněna 30 minut před koncem stanovené doby):
pondělí – neděle 14:00 – 17:00
maximální okamžitý počet navštěvujících osob u jednoho klienta – 2 osoby

4) Návštěva je umožněna pouze nejbližším rodinným příslušníkům (nutné předložit při vstupu rodný list) nebo opatrovníkovi klienta.

5) Před vstupem do objektu domova je nutné vyplnit a podepsat formulář umístěný na webu domova nebo možno vyplnit při příchodu na recepci a doložit úředně platný dokument na negativní COVID-19 test (ne starší 48 hod.) popřípadě úřední dokument o prodělání COVID-19 v posledních 90 dnech. Pokud návštěva nemá test na COVID-19, může se nechat otestovat v organizaci Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou po předchozím objednání ve 13:00 hod.

6) Vstup do objektu domova nebude umožněn, pokud:

a) Nebudou splněny podmínky dle bodu 5) těchto pravidel. V dotazníku je uveden souhlas s dodržováním epidemiologicko – hygienických postupů. V případě, že návštěva nebude v domově dodržovat pokyny odpovědného pracovníka, je odpovědný pracovník povinen přivolat Městskou policii Mariánské Lázně.
b) Pokud je navštívený klient v preventivní izolaci.

7) Z hygienických a technicko – provozních důvodů nebude návštěvě umožněno používat WC klientů ani v hale domova.

8) Každý návštěvník předloží věci, které klientovi nese, aby mohly být řádně vydezinfikovány (jídlo pouze v obalu, který je možné dezinfikovat, květiny nelze přijímat).

I přes postupné uvolňování veškerých opatření je zapotřebí mít neustále na paměti, že domov pro seniory poskytuje péči zvláště ohrožené skupině obyvatel a je nutné tomu přizpůsobit své chování.

Celý článek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *