ODBORNÝ ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ DOMOVA PRO SENIORY

V rámci odborného rozvoje a projektu „Rozvoj kvality poskytování sociálních služeb v Mariánských Lázních“ prošli naši zaměstnanci Domova pro seniory v období od konce května do začátku října roku 2017 akreditovanými vzdělávacími programy konceptu Bazální stimulace (Základní kurz Bazální stimulace a Nástavbový kurz Bazální stimulace) a Validace podle Naomi Feil (Validace podle Naomi Feil I. část a Validace podle Naomi Feil II. část).


Teoretické vědomosti a praktické dovednosti získali pracovníci v sociálních službách i sociální pracovníci pod vedením kvalifikovaných lektorů v odborných akreditovaných kurzech na půdě naší organizace.

Bazální stimulace® je koncept podporující vnímání, komunikaci a pohybové schopnosti člověka. Péče je v konceptu stavěná tak, aby byly podporovány zachovalé schopnosti (komunikační a pohybové) klienta se zapracováním technik pro stimulaci vnímání tělesného schématu (somatická stimulace), vestibulární stimulaci, vibrační, taktilně-haptickou, chuťovou, optickou, auditivní a olfaktorickou stimulaci. Důležitou součástí je rovněž práce s autobiografií každého klienta a zapojení jeho příbuzných do ošetřovatelského procesu.

„Koncept Bazální stimulace® by měl být samozřejmostí u všech poskytovatelů služeb sociální péče, kteří chtějí poskytovat své služby kvalitně a vytvářet také podmínky pro kvalitní život svých uživatelů. Zejména u osob se zdravotním postižením a seniorů trpících demencí je Bazální stimulace® nejen zásadním předpokladem kvalitní péče.“

Ing. Jiří Horecký, MBA, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

Validace podle Naomi Feil® je metodou běžně užívanou v zahraničí, v ČR však zatím nemá široké využití. Validace může pomoci pečujícím v kontaktu se seniory trpícím demencí. Tato možnost představuje komplexní, na člověka orientovaný přístup k lidem s demencí. Napomáhá nejenom porozumět světu osob s demencí, ale poskytuje i podporu pečujícím a dodává jim energii, která jim při péči často schází.

Mezi stěžejní cíle validace patří napomáhání obnově důstojnosti seniorů a zmírnění jejich úzkosti rozpoznáním jejich pocitů a tím nepřímo přispět ke zlepšení tělesného stavu, chůze, redukci léků apod.

 

  

 

 

  

 

Celý článek