OSLAVA MEZINÁRODNÍHO DNE SENIORŮ

Prvního října je oslavou Mezinárodního dne seniorů. Tento den má hlubší význam než jen oslavu dlouhověkosti. Mezinárodní den seniorů byl vyhlášen Organizací spojených národů (OSN) již 1. října 1990 v reakci na vzrůstající počet lidí starších 60 let. Tento den je především připomínkou nutnosti solidarity, úcty a vzájemného pochopení. Zároveň je dnem, který nám připomíná demografické stárnutí populace. OSN tak upozorňuje na stárnutí populace a nezbytné socioekonomické přizpůsobení (Kovář, 2018).

Prodlužující se délka života svědčí o vzrůstající životní úrovni. Stárnutí populace s sebou tak přináší mnoho výzev a příležitostí. Jednou z příležitostí je možnost těžit z mnoha přínosů starší populace společnosti. S ohledem na tyto skutečnosti je nutná podpora sociálního začleňování a mezigenerační solidarity (Kovář, 2018).

Zároveň také tento den upozorňuje na hrozby, kterým senioři každý den čelí. Cílem je proto od roku 2018 podporovat práva seniorů v každodenním životě, zvýšit viditelnost starších osob jako nepostradatelných členů společnosti a zamýšlet se nad kroky, které přispějí k zajištění základních svobod seniorů.

Prvního října je tedy čas pro to, abychom se na chvíli zastavili, vzpomněli si na své blízké a v tento den udělali radost rodičům, dědečkům a babičkám (Sun Drive Communications s.r.o., 2019). Výjimečný den jsme proto připravili také klientům naší organizace.

Chceme tímto poděkovat Ing. Martinu Kalinovi, starostovi Mariánských Lázních, opatu P. Filipu Zdeňku Lobkowiczovi OPraem, Ing. Vladimíru Nedvědovi, jednateli Městské dopravy Mariánské Lázně s.r.o., Ing. Dagmar Klikové, ředitelce OPAVIA-LU, s.r.o., závod Kolonáda Mariánské Lázně, Daně Klinger, regionální obchodní manažerce Lékárna Dr. Max za přijetí pozvání na naši malou oslavu Mezinárodního dne seniorů, která proběhla 6. října 2019 v prostorách naší organizace.

Program začal krátce po 14. hodině vystoupením „Ledecké dudácké muziky“. Dudáci v krojích nás lidovými písněmi z Chodska a také z jiných částí naší země provázeli celým příjemně stráveným odpolednem. Jsme rádi, že jsme naším kulturním programem vykouzlili úsměvy na tvářích (nejen) našich klientů a snad také vylepšili začátek podzimních dní.

Citace:
Kovář, Petr. 2018. I-senior.cz. I-senior.cz. [Online] 1. říjen 2018. [Citace: 11. říjen 2019.] KOVÁŘ, Petr. I-senior.cz [online]. 2018 [cit.
2019-10-14]. Dostupné z: https://www.i-senior.cz/mezinarodnim-dnem-senioru-upozornuje-osn-na-starnuti-populace/.
Sun Drive Communications s.r.o. 2019. svateksenioru.cz. svateksenioru.cz. [Online] 2019. [Citace: 11. říjen 2018.] http://svateksenioru.cz/.

Celý článek