Provozní dokumenty

Žádost o příspěvek na péči z projektu 023 a čestné prohlášení

Přihláška – kompenzační pomůcky

Přihláška – komunikační dovednosti

EVALUAČNÍ DOTAZNÍK NEFORMÁLNÍ ŠKOLENÍ PEČUJÍCÍ VEŘEJNOSTI komunikace FINAL

OSVĚDČENÍ – NEFORMÁLNÍ ŠKOLENÍ PEČUJÍCÍ VEŘEJNOSTI – KOMPENZACE

OSVĚDČENÍ- NEFORMÁLNÍ ŠKOLENÍ PEČUJÍCÍ VEŘEJNOSTI – KOMUNIKACE

POTVRZENÍ O PŘEVZETÍ OSVĚDČENÍ o neformálním školení PV – KOMPENZACE

POTVRZENÍ O PŘEVZETÍ OSVĚDČENÍ o neformálním školení PV – KOMUNIKACE

PREZENČNÍ LISTINA – KOMPENZACE SDÍLENÁ PÉČE

PREZENČNÍ LISTINA – KOMUNIKACE SDÍLENÁ PÉČE

 

SOUHLAS s užitím os. údajů