PŘÍSPĚVEK NADAČNÍHO FONDU TESCO

Dne 15.7.2016 organizace uzavřela smlouvu s Nadačním fondem Tesco o nadačním příspěvku 30.000,- Kč. Příspěvek byl určen na renovaci altánu pro klienty organizace. K 30.9.2016 byly opravy dřevěné části altánu s pomocí nadačního příspěvku provedeny. Klienti se těší z nově renovovaného přístřešku a organizace děkuje poskytovateli nadačního příspěvku za jeho vstřícnost a těšíme se na další úspěšnou spolupráci s Nadačním fondem Tesco.

 

Za organizaci Mgr. Libuše Hoyerová, ředitelka

Celý článek

DOMOV PRO SENIORY ČEKÁ VELKÝ ÚKOL

Dlouhodobým cílem Domova pro seniory je zajistit vysokou kvalitu poskytovaných služeb. K dosažení cílů a naplňování zákonných i doporučených standardů kvality pomáhá organizaci od 1. října nově i projekt Rozvoj kvality poskytování sociálních služeb, který je většinově financován z Evropského sociálního fondu. Realizace projektu potrvá až do 30. září 2018. 
Pokračovat ve čtení „DOMOV PRO SENIORY ČEKÁ VELKÝ ÚKOL“

Celý článek