OBNOVENÍ NÁVŠTĚV V DOMOVĚ

V souvislosti s povolením návštěv klientů v zařízení sociálních služeb, mimořádným opatřením vydaným Ministerstvem zdravotnictví č.j. MZDR16214/2020-3/MIN/KAN a doporučeným postupem Ministerstvem práce a sociálních věcí č.10/2020 s datem platnosti a účinnosti dne 25.05.2020 žádáme návštěvy klientů Domova pro seniory a domu s pečovatelskou službou Mariánské Lázně o dodržování níže uvedených pravidel.
Pokračovat ve čtení „OBNOVENÍ NÁVŠTĚV V DOMOVĚ“

Celý článek

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Vážení příbuzní našich klientů a příznivci Domova, chceme uvést na pravou míru dezinformace některých regionálních médií. V pobytových službách našeho zařízení k dnešnímu dni neevidujeme pozitivní výskyt Covid-19 ani u personálu Domova, ani u klientů. Při případném výskytu nakažených v našem pobytovém zařízení budeme o této situaci a probíhajících opatřeních informovat na našich webových a facebookových stránkách.

Přeji nám všem klid a moc zdraví

Jana Roubalová, ředitelka

Celý článek

Video kontakt s našimi klienty

Rádi bychom Vám nabídli možnost videohovoru s Vašimi nejbližšími, který zprostředkujeme pomocí našeho technického zařízení.

V případě zájmu využít tuto naši službu, prosíme, kontaktujte recepci na níže uvedených telefonních číslech. Společně s pracovnicemi recepce a sociální pracovnicí si domluvíte vhodný čas pro video kontakt s Vašimi příbuznými 🙂.

Kontakt recepce:
354 416 210
724 755 919

Celý článek

Chraňte sebe i své blízké

Děkujeme všem za projevenou podporu v tomto pro nás i pro vás nelehkém období.

Rozhodli jsme k zavedení mimořádného režimu, abychom zajistili větší ochranu našim klientům. Doufáme, že se nám povede eliminovat možnost nákazy, která by mohla zasáhnout i naše zařízení. I kvůli našemu úsilí této situaci předejít, bychom chtěli požádat o zodpovědnost především příbuzné našich klientů. Chápeme, že omezení kontaktu s vašimi příbuznými je nepříjemné, ale v současnosti nevyhnutelné.  Pokračovat ve čtení „Chraňte sebe i své blízké“

Celý článek