Strom splněných přání 2020

01.12.2020 zahájila paní ředitelka Tesco Hypermarket Mariánské Lázně Pavlína Hollyová společně se sociální pracovnicí Domova pro seniory a domu s pečovatelskou službou Mariánské Lázně Lucií Vavřichovou dobročinnou akci „Strom splněných přání“. Chtěli bychom poděkovat managmentu Tesco Hypermarket Mariánské Lázně za realizaci tohoto projektu i v této nelehké době.

Do 20.12.2020 je možné plnit našim seniorům drobná přání z vánočního stromku. Zakoupené dárky pak budou klientům předány během jejich štědrovečerního setkání.

Děkujeme za zpříjemnění vánoční atmosféry a Vaši štědrost v nejcitlivějším období roku.

Celý článek

Obnovení návštěv

V návaznosti na usnesení vlády České republiky ze dne 30.11.2020 č. 1264 se obnovují návštěvy v domově pro seniory. Žádáme návštěvy klientů Domova pro seniory a domu s pečovatelskou službou Mariánské Lázně o dodržování níže uvedených pravidel.

1) Návštěvy klientů v domově jsou povoleny od 5.12.2020 do odvolání po předchozí telefonické domluvě termínu návštěvy a za dodržení všech epidemiologicko – hygienických postupů.

2) Rezervace na recepci domova tel: 354 416 210. Bez rezervace nebude návštěva umožněna.

3) Návštěvní doba (poslední návštěva bude umožněna 30 minut před koncem stanovené doby):
pondělí – neděle 14:00 – 17:00
maximální okamžitý počet navštěvujících osob u jednoho klienta – 2 osoby

4) Návštěva je umožněna pouze nejbližším rodinným příslušníkům (nutné předložit při vstupu rodný list) nebo opatrovníkovi klienta.

5) Před vstupem do objektu domova je nutné vyplnit a podepsat formulář umístěný na webu domova nebo možno vyplnit při příchodu na recepci a doložit úředně platný dokument na negativní COVID-19 test (ne starší 48 hod.) popřípadě úřední dokument o prodělání COVID-19 v posledních 90 dnech. Pokud návštěva nemá test na COVID-19, může se nechat otestovat v organizaci Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou po předchozím objednání ve 13:00 hod.

6) Vstup do objektu domova nebude umožněn, pokud:

a) Nebudou splněny podmínky dle bodu 5) těchto pravidel. V dotazníku je uveden souhlas s dodržováním epidemiologicko – hygienických postupů. V případě, že návštěva nebude v domově dodržovat pokyny odpovědného pracovníka, je odpovědný pracovník povinen přivolat Městskou policii Mariánské Lázně.
b) Pokud je navštívený klient v preventivní izolaci.

7) Z hygienických a technicko – provozních důvodů nebude návštěvě umožněno používat WC klientů ani v hale domova.

8) Každý návštěvník předloží věci, které klientovi nese, aby mohly být řádně vydezinfikovány (jídlo pouze v obalu, který je možné dezinfikovat, květiny nelze přijímat).

I přes postupné uvolňování veškerých opatření je zapotřebí mít neustále na paměti, že domov pro seniory poskytuje péči zvláště ohrožené skupině obyvatel a je nutné tomu přizpůsobit své chování.

Celý článek

Opatření ředitelky

Souhrnné informace k současné situaci

Na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 12.října 2020 č.1028 o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu, bylo přijato nařízení přerušit poskytování sociálních služeb na základě uzavřené smlouvy podle § 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a zároveň přerušit poskytování služby v režimu individuálního plánování. Pokračovat ve čtení „Opatření ředitelky“

Celý článek

ZÁKAZ NÁVŠTĚV A INFORMACE O KOMERČNÍM STRAVOVÁNÍ

Na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 8.října 2020 č.988 o přijetí krizového opatření bylo přijato opatření zákazu návštěv v domově pro seniory, s výjimkou uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností a uživatelů sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění. Pokračovat ve čtení „ZÁKAZ NÁVŠTĚV A INFORMACE O KOMERČNÍM STRAVOVÁNÍ“

Celý článek

OBNOVENÍ NÁVŠTĚV V DOMOVĚ

V souvislosti s povolením návštěv klientů v zařízení sociálních služeb, mimořádným opatřením vydaným Ministerstvem zdravotnictví č.j. MZDR16214/2020-3/MIN/KAN a doporučeným postupem Ministerstvem práce a sociálních věcí č.10/2020 s datem platnosti a účinnosti dne 25.05.2020 žádáme návštěvy klientů Domova pro seniory a domu s pečovatelskou službou Mariánské Lázně o dodržování níže uvedených pravidel.
Pokračovat ve čtení „OBNOVENÍ NÁVŠTĚV V DOMOVĚ“

Celý článek

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Vážení příbuzní našich klientů a příznivci Domova, chceme uvést na pravou míru dezinformace některých regionálních médií. V pobytových službách našeho zařízení k dnešnímu dni neevidujeme pozitivní výskyt Covid-19 ani u personálu Domova, ani u klientů. Při případném výskytu nakažených v našem pobytovém zařízení budeme o této situaci a probíhajících opatřeních informovat na našich webových a facebookových stránkách.

Přeji nám všem klid a moc zdraví

Jana Roubalová, ředitelka

Celý článek