Vycházky klientů

Vážení blízcí našich klientů,

dovolujeme si Vás informovat, že na základě usnesení vlády České republiky ze dne 18. března 2021 č. 296 o změně krizového opatření jsou povoleny vycházky klientů za podmínky, že:

 1. Po celou dobu vycházky uživatel našich sociálních služeb i jeho doprovod používá vlastní osobní ochranné pomůcky dýchacích test, a to minimálně respirátor KN95, třídy FFP2 a vyšší třídy bez výdechového ventilu. Žádáme proto rodinné příslušníky o zajištění respirátoru i pro klienta, který s nimi bude v kontaktu. Před vycházkou je nutné vyplnit prohlášení, které je k nalezení níže nebo bude k dispozici na recepci organizace.
 • Klient bude po návratu z vycházky umístěn na izolační pokoj a bude opakovaně testován na COVID-19. Do 72 hodin od ukončení vycházky bude proveden první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 až 4 dny; umístění do oddělených prostor bude ukončeno v případě negativních výsledků obou testů. Upozorňujeme příbuzné klientů, že pro izolaci máme omezený počet izolačních pokojů vytvořených přednostně pro klienty s nákazou COVID-19. Jejich naplnění by mohlo omezit provoz Domova.
 • Má klient Domova vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19. V případě splnění této podmínky není nutná izolace klienta po návratu z vycházky.

Děkujeme za pochopení a respektování opatření.                              

Bc. Jana Roubalová, ředitelka
v.z. Jitka Hrkalová

Celý článek

Změna podmínek pro návštěvy v prostorech Domova

V návaznosti na usnesení vlády České republiky ze dne 18. března 2021 č. 297 se mění pravidla pro návštěvy v prostorech Domova pro seniory. Žádáme návštěvy klientů Domova pro seniory a domu s pečovatelskou službou Mariánské Lázně o dodržování níže uvedených pravidel.

1) Rezervace návštěvy je stále možná na recepci domova tel: 354 416 210. Bez rezervace nebude návštěva umožněna.

2) Návštěvní doba (poslední návštěva bude umožněna 30 minut před koncem stanovené návštěvní doby):

pondělí – neděle 14:00 – 17:00

maximální okamžitý počet navštěvujících osob u jednoho klienta – 2 osoby

3) Návštěva je umožněna pouze nejbližším rodinným příslušníkům (nutné předložit při vstupu rodný list) nebo opatrovníkovi klienta.

4) Návštěva musí splnit následující podmínky:

 • Před vstupem do objektu domova je nutné vyplnit a podepsat formulář, který je k dispozici na recepci, a doložit úředně platný dokument na negativní PCR COVID-19 test (ne starší 48 hod.), popřípadě úřední dokument o prodělání onemocnění COVID-19 v posledních 90 dnech nebo doložit vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.
 • Pokud návštěva nemá potvrzení o provedeném negativním PCR testu na COVID-19 nebo vystavený certifikát o provedeném očkování, může se nechat otestovat v organizaci Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou po předchozím objednání se na recepci Domova. Testování se koná každý den ve 13:00 hod.

5) Vstup do objektu domova nebude umožněn, pokud:

 • Nebudou splněny podmínky dle bodu 4) těchto pravidel. V dotazníku je uveden souhlas s dodržováním epidemiologicko – hygienických postupů. V případě, že návštěva nebude v domově dodržovat pokyny odpovědného pracovníka, je odpovědný pracovník povinen přivolat Městskou policii Mariánské Lázně.
 • Pokud je navštívený klient v preventivní izolaci.

6) Z hygienických a technicko – provozních důvodů nebude návštěvě umožněno používat WC klientů ani WC v hale Domova.

7) Každý návštěvník předloží věci, které klientovi nese, aby mohly být řádně vydezinfikovány (jídlo pouze v obalu, který je možné dezinfikovat, květiny nelze přijímat).

I přes postupné uvolňování veškerých opatření je zapotřebí mít neustále na paměti, že domov pro seniory poskytuje péči zvláště ohrožené skupině obyvatel a je nutné tomu přizpůsobit své chování.

Děkujeme za dodržování nových pravidel.

Bc. Jana Roubalová, ředitelka
v.z. Jitka Hrkalová

Celý článek

Obnovení návštěv

V návaznosti na usnesení vlády České republiky ze dne 14.02.2021 č. 131 se obnovují návštěvy v domově pro seniory. Žádáme návštěvy klientů Domova pro seniory a domu s pečovatelskou službou Mariánské Lázně o dodržování níže uvedených pravidel.

1) Návštěvy klientů v domově jsou povoleny od 20.02.2021 do odvolání po předchozí telefonické domluvě termínu návštěvy a za dodržení všech epidemiologicko – hygienických postupů.

2) Rezervace na recepci domova tel: 354 416 210. Bez rezervace nebude návštěva umožněna.

3) Návštěvní doba (poslední návštěva bude umožněna 30 minut před koncem stanovené doby):

pondělí – neděle 14:00 – 17:00

maximální okamžitý počet navštěvujících osob u jednoho klienta – 2 osoby

4) Návštěva je umožněna pouze nejbližším rodinným příslušníkům (nutné předložit při vstupu rodný list) nebo opatrovníkovi klienta.

5) Před vstupem do objektu domova je nutné vyplnit a podepsat formulář, který je k dispozici na recepci, a doložit úředně platný dokument na negativní COVID-19 test (ne starší 48 hod.) popřípadě úřední dokument o prodělání COVID-19 v posledních 90 dnech. Pokud návštěva nemá test na COVID-19, může se nechat otestovat v organizaci Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou po předchozím objednání ve 13:00 hod.

6) Vstup do objektu domova nebude umožněn, pokud:

a) Nebudou splněny podmínky dle bodu 5) těchto pravidel. V dotazníku je uveden souhlas s dodržováním epidemiologicko – hygienických postupů. V případě, že návštěva nebude v domově dodržovat pokyny odpovědného pracovníka, je odpovědný pracovník povinen přivolat Městskou policii Mariánské Lázně.
b) Pokud je navštívený klient v preventivní izolaci.

7) Z hygienických a technicko – provozních důvodů nebude návštěvě umožněno používat WC klientů ani v hale domova.

8) Každý návštěvník předloží věci, které klientovi nese, aby mohly být řádně vydezinfikovány (jídlo pouze v obalu, který je možné dezinfikovat, květiny nelze přijímat).

I přes postupné uvolňování veškerých opatření je zapotřebí mít neustále na paměti, že domov pro seniory poskytuje péči zvláště ohrožené skupině obyvatel a je nutné tomu přizpůsobit své chování.

Celý článek

Zákaz návštěv

Vážení rodinní příslušníci,

informujeme vás, že vzhledem k zhoršující se epidemiologické situaci bude platit od 24.1.2021 zákaz návštěv v domově pro seniory, s výjimkou uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností a uživatelů sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

Rádi vám zprostředkujeme videohovor s vašimi blízkými, který je možný zarezervovat přes recepci domova pro seniory na telefonním čísle 354 416 210.

Nařízení je platné od 24.ledna 2021 do odvolání.

Děkujeme za pochopení.

Bc. Jana Roubalová, ředitelka

v plné moci Jitka Hrkalová

Celý článek

Poděkování zaměstnancům

Situace, která v tomto roce nastala přinesla mnoho negativního, ale my nechceme zapomínat ani na pozitivní přístup. Proto bychom chtěli poděkovat našim zaměstnancům za plnění pracovních povinností i nad jejich rámec. Děkujeme za vaše odhodlání, nasazení a zachování profesionálního přístupu. Děkujeme za tým, který se vám podařilo vytvořit a zajistili jste tak našim klientům stabilní péči i v této nelehké době.

Přejeme vám krásný nový rok a doufáme, že se vám v něm splní všechna vaše přání!

Vedení Domova pro seniory a domu s pečovatelskou službou Mariánské Lázně, p.o.

Celý článek

Poděkování ZUŠ Mariánské Lázně

Děkujeme ZUŠ Mariánské Lázně za krásné video, které pro naše klienty připravili k vánoční besídce. Hudební pásmo koled bylo pro klienty zpestřením vánočního odpoledne, během kterého byly předávány dárky ze „Stromu splněných přání“. Vánoční video vykouzlilo klidnou atmosféru, kterou tentokrát nemohli děti společně se svými učiteli přinést do Domova osobně.

Děkujeme, že i v této době naše spolupráce pokračuje, i když v režimu offline.

Kolektiv Domova pro seniory a domu s pečovatelskou službou Mariánské Lázně, p.o.

Celý článek

Vánoční nadílka stromu splněných přání

Chtěli bychom tímto poděkovat paní ředitelce Pavlíně Hollyové a celému jejímu týmu Tesco Hypermarket Mariánské Lázně za zorganizování dobročinné akce „Strom splněných přání“.

Do 20.12.2020 bylo možné plnit přání našich seniorů ze stromu splněných přání. Bohužel v letošním roce nemohlo dojít k osobnímu předání zakoupených dárků. I přesto ale máme radost, že v průběhu Štědrého dne budeme moci našim klientům předat dárky, které je určitě ve vánočním čase potěší.

Děkujeme všem, kteří se rozhodli být i v letošním nelehkém roce štědří a splnili přání našich klientů.

Přejeme vám krásné prožití vánočních svátků a v novém roce především zdraví.

Kolektiv domova pro seniory a domu s pečovatelskou službou Mariánské Lázně, p.o.

Celý článek

Vycházky klientů zrušeny

Vážení blízcí našich klientů,

dovolujeme si Vás informovat, že vláda České republiky zrušila usnesení č. 1325 ze dne 14. prosince 2020. Na základě nového usnesení č. 1370 ze dne 22. prosince 2020 jsou v naší organizaci zakázány veškeré vycházky.

Na základě usnesení by každý klient, který by se vrátil z vycházky, musel nastoupit do 7denní karantény a podstoupit opakované testování na COVID-19. Jak jsme již avizovali, izolační pokoje jsou určeny především pro klienty s nákazou COVID-19, a jejich množství je omezeno. Z důvodu zabezpečení běžného provozu a z toho důvodu, že nechceme, aby naši klienti trávili vánoční svátky v izolaci, jsme museli přistoupit k zákazu vycházek.

Stále je možné využívat rezervace návštěv, které se budou konat v našem Domově dle platných podmínek:

 • doložit úředně platný dokument na negativní COVID-19 test (ne starší 48 hod.) popřípadě úřední dokument o prodělání COVID-19 v posledních 90 dnech;
 • pokud návštěva nemá test na COVID-19, může se nechat otestovat v organizaci Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou po předchozím objednání. Testování se koná každý den ve 13:00 hod.

Další možností je spojení s našimi klienty pomocí videohovorů, které je možné zarezervovat přes recepci organizace. Děkujeme za pochopení a respektování opatření.

Bc. Jana Roubalová, ředitelka

v plné moci Jitka Hrkalová

Celý článek

Vycházky klientů

Vážení blízcí našich klientů,

dovolujeme si Vás informovat, že na základě usnesení vlády české republiky ze dne 14. prosince 2020 č. 1325 o změně krizového opatření jsou povoleny vycházky klientů maximálně po dobu 6 hodin denně.

Po celou dobu vycházky je uživatel našich sociálních služeb i jeho doprovod povinen používat vlastní osobní ochranné pomůcky dýchacích test, a to minimálně respirátor KN95, třídy FFP2 a vyšší třídy bez výdechového ventilu. Žádáme proto rodinné příslušníky o zajištění respirátoru i pro klienta, který s nimi bude v kontaktu. Před vycházkou je nutné vyplnit prohlášení, které je k nalezení níže nebo bude k dispozici na recepci organizace.

Klient, který zůstane mimo organizaci nad výše uvedenou dobu vycházky, bude umístěn na izolační pokoj a bude opakovaně testován na COVID-19. Upozorňujeme příbuzné klientů, že pro izolaci máme omezený počet izolačních pokojů vytvořených přednostně pro klienty s nákazou COVID-19. Případné nedodržení času vycházky a následná nutná karanténa by mohla v případě zhoršení situace ohrozit chod naší organizace. Proto žádáme příbuzné našich klientů o dodržování stanovené doby vycházky.

Z důvodu bezpečného setkávání doporučujeme návštěvu, která se bude konat v našem Domově dle platné podmínky:

 • doložit úředně platný dokument na negativní COVID-19 test (ne starší 48 hod.) popřípadě úřední dokument o prodělání COVID-19 v posledních 90 dnech;
 • pokud návštěva nemá test na COVID-19, může se nechat otestovat v organizaci Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou po předchozím objednání. Testování se koná každý den ve 13:00 hod.

Děkujeme za pochopení a respektování opatření.                              

Bc. Jana Roubalová, ředitelka
v.z. Jitka Hrkalová

Celý článek