Preventivní oční prohlídka v Domově

Ve dnech 26.7.2021 a 2.8.2021 se v prostorách Domova uskutečnila preventivní oční prohlídka, které se mohli dobrovolně zúčastnit jak klienti Domova pro seniory, tak personál Domova. Oční vyšetření prováděl optik společnosti Optic Unit, s.r.o., a tímto bychom chtěli společnosti poděkovat za spolupráci na preventivním vyšetření.

Vyšetření se zaměřilo kromě prevence také na řešení krátkozrakosti a dalekozrakosti a s tím byla spojena především kontrola současných brýlových skel klientů a personálu. Smyslem této kontroly prováděné u klientů byla především možnost zlepšení zaostření zraku klientů kvůli běžným aktivitám jako je čtení, luštění křížovek, sledování TV, prohlížení fotografií nebo také ulehčení práce s mobilním telefonem.

Děkujeme za organizaci preventivní prohlídky manažerce sociálně-zdravotního úseku Bc. Lucii Vaňkové a zároveň si přejeme, aby i další akce zaměřené na prevenci zdraví měly stejně pozitivní odezvu.

Kolektiv Domova pro seniory

Celý článek

Změna podmínek pro návštěvy v Domově pro seniory

Vážení příbuzní a blízcí našich klientů,

v návaznosti na trvání proti epidemiologických opatření si Vás dovolujeme upozornit na změnu podmínek návštěv našich klientů. Bohužel už nebude možné testování v naší organizaci. Prosíme o zajištění vlastního PCR nebo POC antigenního testu, který budete předkládat při vstupu do budovy.

Podmínky návštěv:

Návštěva bude povolena po předchozí rezervaci na recepci Domova pro seniory na tel.čísle  354 416 210, pokud navštěvující osoba dále splňuje následující:

 1. Podstoupila testování a předloží úředně platný dokument na negativní RT-PCR COVID-19 test (starý max. 72 hod.) nebo RAT antigenní test (starý max. 24 hod.)
 2. Prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR a od prvního pozitivního RAT antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.
 3. Byla očkována proti onemocnění COVID-19 a doloží, že:
  • od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní,
  • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní,
  • a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.
 4. Před vstupem do objektu domova je nutné vyplnit a podepsat formulář, který je k dispozici na recepci (součástí dotazníku je souhlas s dodržováním epidemiologicko-hygienických postupů) a doložit úředně platný dokument na negativní PCR (ne starší 72 hod.) nebo RAT antigenní COVID-19 test (ne starší 24 hod.), popřípadě úřední dokument o prodělání onemocnění COVID-19 v posledních 180 dnech nebo doložit vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 dle výše uvedeného.

Pokud nebudou splněny podmínky dle výše uvedených pravidel, vstup do objektu Domova pro seniory bohužel nemůže být umožněn.

Děkujeme za dodržování pravidel návštěv v Domově pro seniory

Bc. Jana Roubalová, ředitelka

Celý článek

Projekt „Vy rozhodujete, my pomáháme“

Vážení příznivci našeho Domova a blízcí našich klientů,

zúčastnili jsme se 9. kola projektu Nadačního fondu Tesco a Nadace rozvoje občanské společnosti, který v rámci programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“ podporuje projekty v mikroregionech.

Velice si vážíme toho, že náš projekt „Zahrada – místo potkávání se“ postoupil do hlasovací fáze, ve které nás můžete podpořit také Vy. Pravidla a další informace o projektu najdete zde: „Vy rozhodujete, my pomáháme (itesco.cz)

Od 14. června do 11. července budou mít zákazníci Tesco možnost hlasovat pro projekty ve všech prodejnách mikroregionu. Při každém nákupu zákazníci obdrží žeton, který následně mohou využít pro hlasování ve speciálních hlasovacích zařízeních u pokladní zóny. Budeme rádi, pokud se rozhodnete náš projekt podpořit.

V rámci našeho projektu bude pořízen zahradní nábytek, přístřešek a zahradní náčiní, protože handicapem, který má domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou v našem městě je, že nedisponuje oplocenou relaxační zahradou, bezpečným místem, kde naši klienti mohou trávit svůj volný čas na čerstvém vzduchu. Právě loňský rok ukázal, jak moc jsou naši senioři zranitelní a bez cizí pomoci nemohou plnohodnotně žít svůj život. Svojí aktivizační činností na zahradě si zpříjemní život v domově. Město zapůjčilo domovu část parcely vedle stávajícího objektu domova.

Za podporu Vám všem moc děkujeme.

Bc. Jana Roubalová

ředitelka a kolektiv

Celý článek

Změna podmínek pro návštěvy v Domově pro seniory

V návaznosti na usnesení vlády České republiky ze dne 8. června 2021 s účinností ode dne 9. června 2021 se mění podmínky pro návštěvy v Domově pro seniory.

Návštěva bude povolena po předchozí rezervaci na recepci Domova pro seniory na
tel.čísle  354 416 210, pokud navštěvující osoba dále splňuje následující:

 1. Podstoupila testování a předloží úředně platný dokument na negativní RT-PCR COVID-19 test (ne starší 72 hod. ) nebo POC antigenní test (ne starší 24 hod.)
 2. Prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.
 3. Byla očkována proti onemocnění COVID-19 a doloží, že:
 • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, tj. od 22.dne po prvním očkování do 90.dne po prvním očkování nemusí být testována,
 • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, tj. po druhém očkování nemusí být testována po dobu 9 měsíců,
 • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, tj. po dobu 9 měsíců ode dne očkování nemusí být testována,
 • a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.

Ostatní podmínky vstupu návštěv do Domova pro seniory se nemění, tedy:

 • Před vstupem do objektu domova je nutné vyplnit a podepsat formulář, který je k dispozici na recepci (součástí dotazníku je souhlas s dodržováním epidemiologicko-hygienických postupů) a doložit úředně platný dokument na negativní PCR (ne starší 7 dní) nebo POC antigenní COVID-19 test (ne starší 72 hod.), popřípadě úřední dokument o prodělání onemocnění COVID-19 v posledních 180 dnech nebo doložit vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 dle výše uvedeného.
 • Pokud návštěva nemá k předložení dokumenty či certifikát dle bodu 4), může se nechat otestovat v organizaci Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou Mariánské Lázně, p.o. po předchozím objednání se na recepci. Testování se provádí každý den ve 13:00 hod.

Pokud nebudou splněny podmínky dle výše uvedených pravidel, vstup do objektu Domova pro seniory bohužel nemůže být umožněn.

Děkujeme za dodržování pravidel návštěv v Domově pro seniory.

     Bc. Jana Roubalová, ředitelka

Celý článek

Vycházky klientů

Vážení blízcí našich klientů,

dovolujeme si Vás informovat, že na základě zrušení některých mimořádných krizových opatření jsou od 17.05.2021 povoleny vycházky klientů za podmínek platných pro všechny občany ČR pro pohyb ve venkovních prostorech, tedy že:

 • uživatel sociálních služeb používá v průběhu vycházky ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének;
 • nebude klient Domova vykazovat žádné příznaky onemocnění COVID-19.

Ruší se:

 • podmínka nutnosti umístění klienta Domova na izolační pokoj po návratu z vycházky a také podmínka opakovaného testování v průběhu následujících 72 hodin;
 • podmínka nutnosti vystaveného certifikátu Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 klienta Domova.

I přes uvolňující se opatření nadále prosíme o zodpovědnost v dodržování platných opatřeních při kontaktu s klienty Domova.

Děkujeme za pochopení.

Bc. Jana Roubalová, ředitelka

Celý článek

Změna návštěvní doby v Domově pro seniory

Vážení blízcí našich klientů,

dovolujeme si Vás informovat, že od 1.5.2021 se mění návštěvní doba v Domově pro seniory. Další podmínky a opatření v průběhu návštěvy se nemění.

Nová návštěvní doba

pondělí – neděle      13:00 – 17:00

Bc. Jana Roubalová, ředitelka

Celý článek

Vycházky klientů

Vážení blízcí našich klientů,

dovolujeme si Vás informovat, že na základě usnesení vlády České republiky ze dne 18. března 2021 č. 296 o změně krizového opatření jsou povoleny vycházky klientů za podmínky, že:

 1. Po celou dobu vycházky uživatel našich sociálních služeb i jeho doprovod používá vlastní osobní ochranné pomůcky dýchacích test, a to minimálně respirátor KN95, třídy FFP2 a vyšší třídy bez výdechového ventilu. Žádáme proto rodinné příslušníky o zajištění respirátoru i pro klienta, který s nimi bude v kontaktu. Před vycházkou je nutné vyplnit prohlášení, které je k nalezení níže nebo bude k dispozici na recepci organizace.
 • Klient bude po návratu z vycházky umístěn na izolační pokoj a bude opakovaně testován na COVID-19. Do 72 hodin od ukončení vycházky bude proveden první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 až 4 dny; umístění do oddělených prostor bude ukončeno v případě negativních výsledků obou testů. Upozorňujeme příbuzné klientů, že pro izolaci máme omezený počet izolačních pokojů vytvořených přednostně pro klienty s nákazou COVID-19. Jejich naplnění by mohlo omezit provoz Domova.
 • Má klient Domova vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19. V případě splnění této podmínky není nutná izolace klienta po návratu z vycházky.

Děkujeme za pochopení a respektování opatření.                              

Bc. Jana Roubalová, ředitelka
v.z. Jitka Hrkalová

Celý článek

Změna podmínek pro návštěvy v prostorech Domova

V návaznosti na usnesení vlády České republiky ze dne 18. března 2021 č. 297 se mění pravidla pro návštěvy v prostorech Domova pro seniory. Žádáme návštěvy klientů Domova pro seniory a domu s pečovatelskou službou Mariánské Lázně o dodržování níže uvedených pravidel.

1) Rezervace návštěvy je stále možná na recepci domova tel: 354 416 210. Bez rezervace nebude návštěva umožněna.

2) Návštěvní doba (poslední návštěva bude umožněna 30 minut před koncem stanovené návštěvní doby):

pondělí – neděle 14:00 – 17:00

maximální okamžitý počet navštěvujících osob u jednoho klienta – 2 osoby

3) Návštěva je umožněna pouze nejbližším rodinným příslušníkům (nutné předložit při vstupu rodný list) nebo opatrovníkovi klienta.

4) Návštěva musí splnit následující podmínky:

 • Před vstupem do objektu domova je nutné vyplnit a podepsat formulář, který je k dispozici na recepci, a doložit úředně platný dokument na negativní PCR COVID-19 test (ne starší 48 hod.), popřípadě úřední dokument o prodělání onemocnění COVID-19 v posledních 90 dnech nebo doložit vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.
 • Pokud návštěva nemá potvrzení o provedeném negativním PCR testu na COVID-19 nebo vystavený certifikát o provedeném očkování, může se nechat otestovat v organizaci Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou po předchozím objednání se na recepci Domova. Testování se koná každý den ve 13:00 hod.

5) Vstup do objektu domova nebude umožněn, pokud:

 • Nebudou splněny podmínky dle bodu 4) těchto pravidel. V dotazníku je uveden souhlas s dodržováním epidemiologicko – hygienických postupů. V případě, že návštěva nebude v domově dodržovat pokyny odpovědného pracovníka, je odpovědný pracovník povinen přivolat Městskou policii Mariánské Lázně.
 • Pokud je navštívený klient v preventivní izolaci.

6) Z hygienických a technicko – provozních důvodů nebude návštěvě umožněno používat WC klientů ani WC v hale Domova.

7) Každý návštěvník předloží věci, které klientovi nese, aby mohly být řádně vydezinfikovány (jídlo pouze v obalu, který je možné dezinfikovat, květiny nelze přijímat).

I přes postupné uvolňování veškerých opatření je zapotřebí mít neustále na paměti, že domov pro seniory poskytuje péči zvláště ohrožené skupině obyvatel a je nutné tomu přizpůsobit své chování.

Děkujeme za dodržování nových pravidel.

Bc. Jana Roubalová, ředitelka
v.z. Jitka Hrkalová

Celý článek

Obnovení návštěv

V návaznosti na usnesení vlády České republiky ze dne 14.02.2021 č. 131 se obnovují návštěvy v domově pro seniory. Žádáme návštěvy klientů Domova pro seniory a domu s pečovatelskou službou Mariánské Lázně o dodržování níže uvedených pravidel.

1) Návštěvy klientů v domově jsou povoleny od 20.02.2021 do odvolání po předchozí telefonické domluvě termínu návštěvy a za dodržení všech epidemiologicko – hygienických postupů.

2) Rezervace na recepci domova tel: 354 416 210. Bez rezervace nebude návštěva umožněna.

3) Návštěvní doba (poslední návštěva bude umožněna 30 minut před koncem stanovené doby):

pondělí – neděle 14:00 – 17:00

maximální okamžitý počet navštěvujících osob u jednoho klienta – 2 osoby

4) Návštěva je umožněna pouze nejbližším rodinným příslušníkům (nutné předložit při vstupu rodný list) nebo opatrovníkovi klienta.

5) Před vstupem do objektu domova je nutné vyplnit a podepsat formulář, který je k dispozici na recepci, a doložit úředně platný dokument na negativní COVID-19 test (ne starší 48 hod.) popřípadě úřední dokument o prodělání COVID-19 v posledních 90 dnech. Pokud návštěva nemá test na COVID-19, může se nechat otestovat v organizaci Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou po předchozím objednání ve 13:00 hod.

6) Vstup do objektu domova nebude umožněn, pokud:

a) Nebudou splněny podmínky dle bodu 5) těchto pravidel. V dotazníku je uveden souhlas s dodržováním epidemiologicko – hygienických postupů. V případě, že návštěva nebude v domově dodržovat pokyny odpovědného pracovníka, je odpovědný pracovník povinen přivolat Městskou policii Mariánské Lázně.
b) Pokud je navštívený klient v preventivní izolaci.

7) Z hygienických a technicko – provozních důvodů nebude návštěvě umožněno používat WC klientů ani v hale domova.

8) Každý návštěvník předloží věci, které klientovi nese, aby mohly být řádně vydezinfikovány (jídlo pouze v obalu, který je možné dezinfikovat, květiny nelze přijímat).

I přes postupné uvolňování veškerých opatření je zapotřebí mít neustále na paměti, že domov pro seniory poskytuje péči zvláště ohrožené skupině obyvatel a je nutné tomu přizpůsobit své chování.

Celý článek

Zákaz návštěv

Vážení rodinní příslušníci,

informujeme vás, že vzhledem k zhoršující se epidemiologické situaci bude platit od 24.1.2021 zákaz návštěv v domově pro seniory, s výjimkou uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností a uživatelů sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

Rádi vám zprostředkujeme videohovor s vašimi blízkými, který je možný zarezervovat přes recepci domova pro seniory na telefonním čísle 354 416 210.

Nařízení je platné od 24.ledna 2021 do odvolání.

Děkujeme za pochopení.

Bc. Jana Roubalová, ředitelka

v plné moci Jitka Hrkalová

Celý článek