Opatření ředitelky

Souhrnné informace k současné situaci

Na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 12.října 2020 č.1028 o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu, bylo přijato nařízení přerušit poskytování sociálních služeb na základě uzavřené smlouvy podle § 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a zároveň přerušit poskytování služby v režimu individuálního plánování. Pokračovat ve čtení „Opatření ředitelky“

Celý článek

ZÁKAZ NÁVŠTĚV A INFORMACE O KOMERČNÍM STRAVOVÁNÍ

Na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 8.října 2020 č.988 o přijetí krizového opatření bylo přijato opatření zákazu návštěv v domově pro seniory, s výjimkou uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností a uživatelů sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění. Pokračovat ve čtení „ZÁKAZ NÁVŠTĚV A INFORMACE O KOMERČNÍM STRAVOVÁNÍ“

Celý článek

OBNOVENÍ NÁVŠTĚV V DOMOVĚ

V souvislosti s povolením návštěv klientů v zařízení sociálních služeb, mimořádným opatřením vydaným Ministerstvem zdravotnictví č.j. MZDR16214/2020-3/MIN/KAN a doporučeným postupem Ministerstvem práce a sociálních věcí č.10/2020 s datem platnosti a účinnosti dne 25.05.2020 žádáme návštěvy klientů Domova pro seniory a domu s pečovatelskou službou Mariánské Lázně o dodržování níže uvedených pravidel.
Pokračovat ve čtení „OBNOVENÍ NÁVŠTĚV V DOMOVĚ“

Celý článek

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Vážení příbuzní našich klientů a příznivci Domova, chceme uvést na pravou míru dezinformace některých regionálních médií. V pobytových službách našeho zařízení k dnešnímu dni neevidujeme pozitivní výskyt Covid-19 ani u personálu Domova, ani u klientů. Při případném výskytu nakažených v našem pobytovém zařízení budeme o této situaci a probíhajících opatřeních informovat na našich webových a facebookových stránkách.

Přeji nám všem klid a moc zdraví

Jana Roubalová, ředitelka

Celý článek

Video kontakt s našimi klienty

Rádi bychom Vám nabídli možnost videohovoru s Vašimi nejbližšími, který zprostředkujeme pomocí našeho technického zařízení.

V případě zájmu využít tuto naši službu, prosíme, kontaktujte recepci na níže uvedených telefonních číslech. Společně s pracovnicemi recepce a sociální pracovnicí si domluvíte vhodný čas pro video kontakt s Vašimi příbuznými 🙂.

Kontakt recepce:
354 416 210
724 755 919

Celý článek