Popis realizace

POPIS REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY – DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

1. Název a místo zařízení, místo poskytování sociální služby

 • Místo realizace – Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou Mariánské Lázně, příspěvková organizace, Tepelská 752/22, 353 01 Mariánské Lázně.
 • Zřizovatelem a vlastníkem organizace je Město Mariánské Lázně, organizace objekt spravuje.
 • Objekt byl přestavěn pro sociální služby v roce 1997 a v dalších létech, zejména v období 2008 – 2012, byl objekt opravován a modernizován, byly pořízeny polohovací lůžka, signalizační zařízení sestra – klient, centrální koupelny a zázemí služeb jsou postupně vybavovány novou technikou a inventářem s cílem zvýšit kvalitu služeb a zlepšit podmínky pro uživatele i zaměstnance.
 • Dlouhodobým cílem organizace je rozvíjet celý objekt dle současného trendu péče o klienty poskytované pobytové sociální služby. Oddělení Domova se zvláštním režimem bylo vytvořeno přebudováním jedné poloviny 3. patra ze současného Domova pro seniory.

Kontaktní informace:

Název a adresa: Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou Mariánské Lázně, příspěvková organizace, Tepelská 752/22, 353 01 Mariánské Lázně.

web:                             www.dsml.cz

datová schránka: wdakiky

ředitelka:                  tel. 354 416 246, mob. 752 935 082,  reditel@dsml.cz

recepce:                     tel. 354 416 210, recepce@dsml.cz

vedoucí domova se zvláštním režimem a sociální pracovnice: mobil 601 160 443, odl. sluzby@dsml.cz

zdravotní úsek:      tel: 354 416 291, vrchni.sestra@dsml.cz

2. Cílová skupina, pro kterou je sociální služba určena.

Posláním Domova se zvláštním režimem v Mariánských Lázních je poskytovat nepřetržitou sociální a ošetřovatelskou péči osobám, trpícím Alzheimerovou chorobou, nebo jiným druhem demence, které se ocitly v nepříznivé životní situaci, v důsledku svého zhoršeného zdravotního a psychického stavu a vlivem snížené soběstačnosti již dále nemohou setrvávat ve svém domácím prostředí a potřebují již 24 hodinovou odbornou pomoc jiné osoby při každodenních činnostech a úkonech tak, aby mohly prožít důstojný život s individuální péčí, zaměřenou na specifické potřeby jednotlivého klienta, a to v prostředí minimalizující rizika ohrožující klienta nebo jeho okolí.

Cílem naší služby je plnit individuální potřeby klientů v souladu s regionální kartou.

Krátkodobé cíle:

 • zajistit klientům příjemný a bezpečný domov
 • zajistit klientům soukromí
 • zachovat vztah s rodinou  a s blízkými osobami
 • vytvořit prostředí, ve kterém budou akceptovány zvláštnosti chování klientů
 • snížit výskyt problémového chování
 • nabídnout klientům z jejich pohledu smysluplné aktivity
 • motivace klienta k dosažení co nejvyšší míry samostatnosti a nezávislosti klienta na službě
 • motivace klienta k udržení nebo rozvoji schopností, znalostí a dovedností a jejich využití v běžném životě 
 • v oblasti plánování služby podporovat klienty v naplňování svých vlastních cílů
 • zajistit co nejlepší individuální péči dle jednotlivých potřeb klienta
 • přiblížit způsob života našich klientů co nejvíce k životnímu standardu věkově srovnatelné populace žijící mimo zařízení
 • rozvíjení sociálních kontaktů, podpora přirozených vztahů s rodinou, přáteli
 • vybudovat sklad na lůžkoviny a inko-pomůcky
 • vybudovat tvořivou dílničku
 • zajistit personální stabilizaci
 • vylepšit stravu klientů, prohloubit práci nutričního terapeuta
 • Spolupráce se ZŠ Lázně Kynžvart – výroba a příprava materiálu a podkladu pro aktivizace klientů ( např. obrázky období pro účely trénovaní paměti)

Dlouhodobé cíle:

 • Rozšíření kapacity domova se zvláštním režimem na 16 lůžek
 • Zajistit péči nutričním terapeutem u klientů domova se zvláštním režimem (zpracovat nutriční plány pro klienta DZR) a plnění plánu pracovníky přímé péče

Cílovou skupinou jsou osoby s chronickým duševním onemocněním od 60 let věku, jejichž stav odpovídá těžké nebo úplné závislosti na pomoci jiné fyzické osoby při zajištění péče o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti, vymezené zákonem č. 108/2006 Sb., § 50 o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Věková struktura cílové skupiny:            

dospělí (od 60 let)

mladší senioři ( 60-80 let)

starší senioři (nad 80 let)

3. Zásady poskytování sociální služby

 • Individuální přístup k uživatelům a poskytování služby dle osobních potřeb.
 • Podpora samostatnosti, nezávislosti, soběstačnosti uživatelů a nezbytná míra péče.
 • Respektování vlastní volby uživatele
 • Dodržování práv a svobod uživatele, zachování důstojnosti uživatelů
 • Podpora zapojení uživatele do běžného života společnosti
 • Týmová spolupráce.
 • Odpovědnost poskytovatele
  Bezpečnost a odbornost poskytovaných služeb
  Transparentnost při poskytování služeb
  Spolupráce s rodinnými příslušníky a opatrovníky

4. Kapacita: 10 lůžek

5. Materiální a technické zajištění:

Sídlo tvoří dvě propojené budovy.

 • Hlavní služby Domova se zvláštním režimem jsou poskytovány a zajišťovány v budově A, ve 3. patře, zde se nachází 10 lůžek ve složení 3x 1L, 3x 2L pokojů a 1x separační pokoj. Vybavení klientských i provozních prostor je standardní, odpovídající potřebám uživatelů.
 • V suterénu se nachází čistící místnost, vlastní prádelna, kde se pere osobní prádlo klientů. Lůžkoviny se vozí do smluvní prádelny. Dále pak je v suterénu kadeřnice, pedikúra, skladovací prostory, šatna pro zaměstnance.
 • V přízemí organizace se nachází jídelna, stravovací prostory, klubovna, kanceláře sociálních pracovnic, knihovna pro klienty, recepce a tělocvična.
 • Pokoje klientů domova se nacházejí ve 3. patře. Na patře je společenská místnost s televizorem a jídelnou a součástí je kuchyňský kout s mikrovlnou troubou, aktivizační dílna, centrální koupelna (včetně zvedacích zařízení pro imobilní klienty a sprchového lůžka, společná s Domovem pro seniory) a zázemí pro zaměstnance, ordinace (společná s Domovem pro seniory). Klienti si mohou vzít vlastní drobné osobní předměty, lednici, televizor a rádio, větší předměty po dohodě s ředitelkou organizace, omezením jsou pouze prostorové a technické možnosti v objektu. Všechny prostory a pohyb zde jsou bezbariérové.

V budově B je umístěn stravovací provoz se zázemím, jídelna, správa a technické zázemí organizace.

U hlavního vstupu je pro 24 hodin nepřetržitě v provozu recepce, která poskytuje informační a poradenské služby.  Vstup do jídelny je bezbariérový.

Pro zajištění dopravy využívá organizace 2x vlastní osobní a 1x dodávkový automobil.

Budova je umístěna v klidové části města Mariánské Lázně, část Úšovice, se snadným příjezdem osobními vozy s možností parkování, v blízkosti je zastávka hromadné dopravy, obchodní dům s komplexní nabídkou, pošta, lékařský dům. Objekt je napojen na městský vodovod a kanalizaci, na systém centrálního vytápění a dodávky teplé vody.

6. Důvody odmítnutí uzavření smlouvy s žadatelem jsou:

 • neposkytuje se služba, o kterou zájemce žádá
 • není dostatečná kapacita, v tomto případě bude žadatel zařazen do pořadníku a následně kontaktován sociální pracovnicí
 • zdravotní důvody:
  • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
  • osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci
  • nebo osobám:
   • které nepotřebují pomoc jiné osoby
   • osobě závislé na návykových látkách
  • žadateli o poskytnutí sociální služby byla vypovězena v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouva o poskytnutí sociální služby domovy se zvláštním režimem z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

7. Jednání se zájemcem

 • Zájemce o službu předloží většinou prostřednictvím rodinných příslušníků žádost o umístění do Domova se zvláštním režimem sociální pracovnici, součástí žádosti je potvrzené vyjádření ošetřujícího lékaře.
 • Sociální pracovnice provede po předchozí domluvě sociální šetření v místě aktuálního pobytu zájemce např. v nemocnici nebo domácnosti. Po provedeném sociálním šetření zhodnotí sociální pracovnice domova potřebnost umístění zájemce.
 • Smlouvu o poskytování služby schvaluje a podepisuje ředitelka organizace. Smlouva obsahuje všechny potřebné informace, práva a povinnosti poskytovatele i uživatele služeb v souladu s §91 zákona č. 108/2006 Sb. Přílohou smlouvy je sazebník úhrad. Sazebník dle vyhlášky č. 505/2006 Sb. bude zveřejněn na webu organizace www.dsml.cz

Domov se zvláštním režimem zajišťuje základní činnosti, činnosti zdravotní a fakultativní služby (služby nad rámec základních činností).

8. Popis zajištění sociální služby

Základní činnosti:

 • Ubytování: v 1-,2-lůžkových pokojích s bezbariérovým příslušenstvím, se signalizačním zařízením ve formě náramku pro každého klienta,
  • součástí služby je úklid a údržba vlastního prostoru, péče o lůžko, péče o prádlo, oblečení a boty
  • Vybavení pokojů: polohovací lůžko, stůl, ke každému lůžku je noční stolek, šatní skříň s možností uzamknutí osobních věcí, židle, lampička, každý klient má možnost si pokoj vybavit lednicí, televizorem a rádiem (po dohodě s ředitelkou organizace si může klient vybavit pokoj vlastním nábytkem)
  • příslušenství pokoje: předsíň, hygienické zázemí: WC + sprchový kout
  • centrální koupelna s vanou (vany + hydraulické zvedací zařízení, sprchovací lůžko, sprchovací kouty), která je společná s domovem pro seniory
 • Poskytnutí stravy : celodenní strava odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování v rozsahu 3 hlavních jídel, 2 svačin, a 2. večeře.
 • strava je poskytována vlastní kuchyní.
 • strava se podává na společné jídelně nebo na pokojích klientů u stolu, nebo na lůžku.
 • pomoc při: přijímání stravy, ohřívání stravy, přípravě pochutin, kávy a čaje, studených nápojů, sledování expirace potravin, při zajištění potravin a pochutin
 • Pomoc při osobní hygieně: běžné denní, při péči o ústa, při česání a mytí vlasů, při péči o nehty, oči a uši, při sprchování či koupání, ošetření pokožky po koupeli, při výkonu fyziologické potřeby včetně výměny inkontinentních pomůcek.
 • Pomoc se zvládáním běžných úkonů péče o vlastní osobu: oblékání, svlékání, obouvání, zouvání, včetně využití speciálních pomůcek, celková úprava vzhledu, posouzení potřebnosti nákupu v souvislosti s péčí o vlastní osobu.
 • Pomoc s pohybem: ve vlastním prostoru i mimo zařízení, při změnách polohy na lůžku, se vstáváním a uléháním na lůžko, stáním a sezením, s přesunem na vozík, pomoc s použitím polohovacích a fixačních pomůcek, pomoc při přemisťování a manipulaci s předměty denní potřeby, pohyb ve vlastním prostoru, pomoc při chůzi, pohybu mimo vlastní prostor, pomoc při prostorové orientaci.
 • Zajištění kontaktu se společenským prostředím

Pomoc:

 • s uskutečněním kontaktů s rodinou nebo blízkými, s přáteli,  kolegy, se sousedy, navázání a udržení partnerských vztahů, zajištění soukromí při setkání
 • s orientací v osobách, v čase, v prostoru vlastním i mimo zařízení
 • s komunikací, včetně nácviku a rozvíjení alternativní komunikace
 • s využíváním běžných veřejných služeb (obchod, pošta, banka, úřady, restaurace, knihovna) a informačních zdrojů.
 • Pomoc se seberealizací, s trávením volného času – nabídka sociálních aktivit odpovídajících věku a kognitivním schopnostem klientů, pomoc při realizování oblíbených volnočasových činností, pomoc při uspokojení duchovních potřeb.
 • Pomoc s péčí o zdraví a zajištění bezpečí při respektování rozhodnutí klienta
 • zajištění signalizačního zařízení pro přivolání pomoci
 • pomoc s provedením jednoduchého ošetření sebe sama
 • pomoc s dodržováním léčebného režimu a s dodržováním diety
 • pomoc při návštěvách u lékařů
 • zajišťování potřebných léků
 • pomoc při osvojení si zásad zdravé výživy a dodržování pitného režimu.
 • Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí:
 • pomoc s hospodařením s finančními prostředky
 • pomoc při rozhodování jak nakládat s majetkem
 • pomoc s využitím sociálních dávek a jiných výhod
 • pomoc s péčí o osobní doklady
 • pomoc s uplatňováním politických práv
 • pomoc s ochranou práv a ochranou před zneužíváním.

Zdravotní činnosti:

V organizaci je poskytována ambulantní zdravotní péče všeobecnými sestrami na základě ordinací praktických a odborných lékařů.

Základní ošetřovatelské úkony poskytované všeobecnou sestrou:

 • příprava a podávání léků
 • odběry biologického materiálu
 • poskytování první pomoci, přivolání RZS
 • aplikace mastí, očních kapek
 • převazy ran, aplikace injekcí, hydratační infuzní terapie.

Fakultativní služby nad rámec základních činností:

 • doprava klienta služebním vozem

Soc. službu zajišťuje personál:

 • základní sociální činnosti včetně základního sociálního poradenství zajišťují pracovníci v sociálních službách a sociální pracovníci
 • celodenní stravování poskytuje vlastní kuchyně
 • zdravotní činnosti zajišťují všeobecné sestry
 • fakultativní služby koordinuje sociální pracovník

Veškeré informace o této službě jsou k dispozici u poskytovatele (recepce, kancelář sociálních pracovníků, vedoucí domova se zvláštním režimem, ředitelky, webové stránky), na odboru sociálních věcí města Mariánské Lázně, v registru sociálních služeb.

9. Ukončení poskytování sociální služby

Klient může smlouvu vypovědět bez udání důvodu.

 • Výpovědní lhůta pro výpověď klienta činí 7 dní a počne běžet prvním dnem následujícím po dni doručení výpovědi poskytovateli.
 • Výpověď musí mít písemnou formu a musí být prokazatelným způsobem doručena poskytovateli.

Poskytovatel může smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů:

 • Jestliže klient hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze Smlouvy, tj.:
  • Opakovaně nezaplatí úhrady dle Smlouvy a to i přes písemnou výzvu Poskytovatele
  • Jestliže klient i po opětovném napomenutí hrubě poruší povinnosti, které mu vyplývají z vnitřních pravidel domova se zvláštním režimem
 • Pokud podle vyjádření ošetřujícího lékaře není organizace schopna zabezpečit odpovídající ošetřovatelskou péči vzhledem k diagnóze klienta

Výpovědní lhůta pro výpověď danou Poskytovatelem činí 15 dní a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla tato výpověď klientovi doručena.

10. Vyřizování stížností

 • Při uzavření smlouvy je klient poučen o způsobu podávání stížností, způsob je uveden i ve smlouvě. Způsoby vyřizování stížnosti jsou upraveny vnitřními pravidly.
 • Stížnosti a připomínky k poskytovaným službám, k zaměstnancům zajišťujících služby, mohou klienti a jiné osoby předávat ústně, písemně, elektronicky odborným a vedoucím pracovníkům organizace, odboru sociálních věcí Městského úřadu v Mariánských Lázních, Krajského úřadu v Karlových Varech, Ministerstvu práce a sociálních věcí, ombudsmanovi ČR.

11. Pravidla poskytování služby

Standardy kvality a metodické postupy, pracovní postupy.

12. Úhrady za služby a vyplácení kapesného

Způsob úhrady je sjednán s klientem, popř. s opatrovníkem při jeho nástupu do domova a je zakotven ve smlouvě, v souladu s ustanovením § 73 zákona č. 108/2006 Sb. a vyhlášky 505/2006 Sb.

13. Režimové opatření

 • signalizační zařízení je ve formě náramku, který má nastaveny 2 funkce, a to přivolání si pomoci a upozornění na svévolný odchod klienta z oddělení
 • okna jsou opatřeny uzamykatelnými kličkami
 • dveře jsou opatřeny proti otevření koulí, nelze je otevřít bez účasti personálu (Osoby s demencí mohou být ohroženy na zdraví nebo životě pády např. ze schodů a nejsou orientovány časem a prostorem. Z uvedených důvodu jsou v prostorách, kde se klienti volně pohybují, nastavena příslušná bezpečnostní opatření
 • výtah, který bude Domov se zvláštním režimem používat, je opatřen mluvenou a světelnou signalizací pro zdravotně postižené klienty, dále je opatřen zrcadlem, sedátkem, ve všech patrech budovy označen znaky pro slabozraké (klienti DZR budou výtah využívat v doprovodu personálu)
 • v polovině budovy, kde se nachází Domov se zvláštním režimem, jsou umístěny na všech patrech štítky pro slabozraké klienty.

_____________________________________________________________________

V Mariánských Lázních 13.8.2017

Zpracovala: Bc. Lucie Bubnová