Popis služby

Sdílená péče (v kontextu našeho projektu „Rozvoj kvality poskytování sociálních služeb v

  Mariánských Lázních“, financovaného z ESF a ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím OPZ)

je

metodická pomoc/poradenství v oblasti „různých pomůcek a komunikačních a aktivizačních dovedností spoluobčanům, kteří pečují o někoho ze svých blízkých nebo známých. Toto poradenství a také zázemí pro výměnu zkušeností a názorů pečující veřejnosti poskytují při neformálních školení malých skupin kompetentní pracovníci domova pro seniory.

Kontakt: vedoucí Domova pro seniory

tel.: 354 416 253, mobil: 727 955 882, e-mail: manazer@dsml.cz