Popis služby

Sdílená péče (v kontextu našeho projektu „Rozvoj kvality poskytování sociálních služeb v

  Mariánských Lázních“, financovaného z ESF a ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím OPZ,  který probíhal v domově pro seniory v období od 1.10.2016 do 30.9.2018)

je

metodická pomoc/poradenství v oblasti „různých technik, pomůcek a komunikačních a aktivizačních dovedností spoluobčanům, kteří pečují o někoho ze svých blízkých nebo známých. Toto poradenství a také zázemí pro výměnu zkušeností a názorů pečující veřejnosti poskytují při neformálních školení malých skupin kompetentní pracovníci domova pro seniory.

V případě Vašeho zájmu prosím kontaktujte: sociální pracovnici domova pro seniory Mgr. Lucii Vavřichovou, mob. 724 755 976