PŘÍSPĚVEK NADAČNÍHO FONDU TESCO

Dne 15.7.2016 organizace uzavřela smlouvu s Nadačním fondem Tesco o nadačním příspěvku 30.000,- Kč. Příspěvek byl určen na renovaci altánu pro klienty organizace. K 30.9.2016 byly opravy dřevěné části altánu s pomocí nadačního příspěvku provedeny. Klienti se těší z nově renovovaného přístřešku a organizace děkuje poskytovateli nadačního příspěvku za jeho vstřícnost a těšíme se na další úspěšnou spolupráci s Nadačním fondem Tesco.

 

Za organizaci Mgr. Libuše Hoyerová, ředitelka

Celý článek