PROJEKT ZVYŠUJÍCÍ KVALITU POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ÚSPĚŠNĚ POKRAČUJE

Výsledek obrázku pro operační program zaměstnanost

V rámci projektu 023, jehož cílem je zvýšit kvalitu poskytovaných sociálních služeb v Mariánských Lázních se překlopil do své druhé čtvrtiny. Za dosavadní období se nám již podařilo uskutečnit:

  1. zajistit stabilní personální zajištění projektu
  2. materiální vybavení pro spuštění činnosti
  3. realizovat osvětu projektu
  4. nákup nového počítačového programu pro potřeby Domova seniorů
  5. uskutečnit výběrové řízení na výběr nejvhodnějšího realizátora speciálního kurzu pro pracovníky přímé obslužné péče v oblasti bazální stimulace
  6. vytvořit nový funkční web
  7. rozpracovat osnovu metodik
  8. připravit zadání pro studii proveditelnosti
  9. odeslat první monitorovací zprávu
  10. aktualizovat některé dokumenty DS
Celý článek