ROZVOJ KVALITY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH

Od 1.10.2016 organizace realizuje projekt „Rozvoj kvality poskytování sociálních služeb v Mariánských Lázních“ Registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15-023/0001456, prioritní osa OPZ: 2

Celý článek