SENIOŘI POZNÁVAJÍ KRÁSY EUREGIA EGRENSIS

Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou Mariánské Lázně, p. o. v prosinci završil projekt Senioři poznávají krásy Euregia Egrensis. V rámci tohoto projektu poznali během roku čeští senioři řadu zajímavých míst v bavorském příhraničí. Navštívili například bohaté vlastivědné Museum Bayerisches Vogtland i krásnou zoologickou a botanickou zahradu v Hofu. Podívali se také do bavorských Smrčin kde navštívili obory se zvířaty v Mehlmeiselu i obec Nagel zaměřenou na bylinky tohoto pohoří. Ve správním městě regionu Horní Franky v Bayreuthu si senioři prohlédli nejen velkou univerzitní botanickou zahradu, ale i překrásné historické centrum. Waldsassen seniory uchvátil překrásnou bazilikou a muzeem Stiftland, které svými expozicemi vrátilo seniory do časů jejich dětství.

Díky tomuto projektu získal Domov pro seniory v M. Lázních i vybavení (stoly, židle, počítače, apod.). V prosinci navštívila česká skupina bavorského partnera a zařízení spravovaná Hospitalstiftungem Hof. I odborný český personál tak měl příležitost sdílet své zkušenosti a informace s bavorskými kolegy. Bavorská strana se těší na návštěvu v Mariánských Lázních v roce 2018. Projekt je spolufinancován prostřednictvím programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 – 2020 (Dispozičního fondu Euregia Egrensis).

Renata Jarošová

Fotogalerie Euregio Egrensis 12/2017

 

Celý článek