Smlouvy na obědy

K vyplněné smlouvě na obědy je nutné také vyplnit SOUHLASY se zpracováním osobních dat ODBĚRATELE  a OSOBY BLÍZKÉ.

V případě informací, dotazů a změn ve smlouvách o odebírání obědů kontaktujte pana Ladislava Hánu, evidence smluv: tel 724 755 932