TISKOVÁ ZPRÁVA: SENIOŘI POZNÁVAJÍ KRÁSY EUREGIA EGRENSIS

Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou Mariánské Lázně, p. o. pokračují v realizaci projektu „Senioři poznávají krásy Euregia Egrensis“. Bavorským partnerem společného projektu je Město Hof ve spolupráci s Hospitalstiftung Hof. Díky přeshraniční česko-bavorské spolupráci poznali mariánskolázeňští senioři v letním období další atraktivity bavorského příhraničí.

 

V srpnu navštívili hrad Hohenberg a následně rozsáhlé muzeum porcelánu Porzellanikon v Selbu. Jedná se o bývalou továrnu firmy Rosenthal, která byla přeměněna v krásné muzeum prezentující různé způsoby výroby porcelánu, jeho pestré možnosti využití i expozice věnované umělecké tvorbě z tohoto materiálu. V září se konala návštěva Bayreuthu. Senioři společně navštívili velkou botanickou zahradu zdejší univerzity a centrum města se zámeckým parkem. V říjnu přijeli bavorští senioři do Čech. Při první cestě navštívili s českými seniory klášter v Teplé a Mariánské Lázně, kde bavorské hosty osobně přivítal starosta Města Mariánské Lázně pan Ing. Petr Třešňák. Ředitelka Domova pro seniory a domu s pečovatelskou službou Mariánské Lázně p. o. paní Mgr. Libuše Hoyerová představila společný úspěšně realizovaný projekt a vyzdvihla spolufinancování z Dispozičního fondu Euregia Egrensis, resp. programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 – 2020. V říjnu přijela do našeho regionu i další bavorská skupina seniorů. Společně byl navštíven Dům přírody Slavkovského lesa nacházející se v osadě Kladská. Senioři byli velice potěšeni z krásného prostředí celé lokality i moderních technologií doprovázející celou expozici. Navštívili také překrásný zámek Kynžvart a Mariánské Lázně, kde probíhaly další společné aktivity. Zvláštní poděkování patří základní umělecké škole Fryderyka Chopina, jež okouzlila přítomné krásnými kulturními vystoupeními. Je velice pozitivní, že obyvatelé obou partnerských měst poznávají krásy příhraničí sousední země. Všichni si tak rozšiřují nové obzory, získávají nové zkušenosti, navazují nové kontakty a přátelství.

Fotogalerie EUREGIO EGRENSIS

Celý článek