Otevření venkovní zahrady Domova pro seniory

V pondělí 09.05.2022 jsme společně s vedením města Mariánské Lázně starostou panem Ing. Martinem Kalinou, 1. místostarostou panem Zdeňkem Králem, 2. místostarostou panem Mgr. Miroslavem Pelcem, ředitelkou Tesco Hypermarket Mariánské Lázně paní Mgr. Lenkou Smetanovou, s klienty a personálem domova slavnostně otevřeli zahradu, která byla vybudována ve spolupráci se zřizovatelem Město Mariánské Lázně, Nadací rozvoje občanské společnosti a Nadačního fondu Tesco a personálem Domova. Tímto děkuji všem partnerům, jejich zástupcům, klientům i personálu za jejich účast při slavnostním zahájení.

Děkujeme naší kulturní referentce paní Heleně Vondráčkové za nápad gurmánského zážitku a vytvoření doprovodného programu.

Slunečné odpoledne jsme si společně užili za hudebního doprovodu akordeonu pana Zdeňka Ročáka. Společně jsme si zazpívali, ale i zatančili. Součástí naší odpolední oslavy bylo občerstvení v podobě domácího chleba se sádlem a solí. Za vytvoření výborných bochníků čerstvého domácího chleba děkujeme naší zaměstnankyni kuchařce paní Janě Kaštylové.

Již brzy proběhne v naší nové zahradě další společná akce. Velký zájem mezi klienty vyvolalo tradiční opékání buřtů. A mezitím si klienti se svými rodinami mohou užívat společných venkovních prostor.

Bc. Jana Roubalová, ředitelka

Celý článek