ZÁKAZ NÁVŠTĚV A INFORMACE O KOMERČNÍM STRAVOVÁNÍ

Na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 8.října 2020 č.988 o přijetí krizového opatření bylo přijato opatření zákazu návštěv v domově pro seniory, s výjimkou uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností a uživatelů sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

Rádi Vám zprostředkujeme videohovor s Vašimi blízkými. Kontaktujte prosím recepci domova pro seniory na telefonním čísle 354 416 210.

Zákaz vstupu do celého objektu domova se týká veřejnosti mimo zaměstnanců domova. Zákaz se tedy vztahuje i na vstup do jídelny. Komerční obědy budou poskytovány prostřednictvím dovozu, a to občanům, kteří mají uzavřenou smlouvu o dodávce obědů do domácího zařízení nebo výdejem do vlastních jídlonosičů na rampě kuchyně v zadní části objektu.

Nařízení je platné do 25.října 2020.

Děkujeme za pochopení

Celý článek