„Živý kraj“ pomáhá s péčí o klienty

 

 

Na základě dotačního titulu, který byl Domovu pro seniory a domu s pečovatelskou službou Mariánské Lázně, p.o. přidělen v rámci projektů  „Živý kraj“ Karlovarského kraje může nyní být naše středisko terénní pečovatelské služby efektivnější. Z poskytnuté dotace pro účel investiční a neinvestiční podpory terénních ambulantních sociálních služeb byl rozšířen náš vozový park o automobil, který pomůže zaměstnancům terénní pečovatelské služby k rychlejším přesunům mezi klienty a zajistí také komfortnější spolupráci mezi klientem a pečovatelkou, i mezi pečovatelkami navzájem. Dále byly pořízeny 4 vozíky na podporu imobilních klientů, kteří se tak budou moci více samostatně nebo s pomocí pečovatelek pohybovat v rámci svého domova i mimo něj a 2 hydraulické vanové zvedáky pro lepší spolupráci mezi klientem a pečovatelkou při poskytování standardních služeb.

Věříme, že díky podpoře, která nám byla poskytnuta Karlovarským krajem navýšením technického vybavení domova, zrychlíme poskytované služby, zvýšíme kapacitu poskytované péče a také zlepšíme pracovní podmínky pečovatelek.

 

Více dostupných informací o projektu a financování naleznete na webech:

www.kr-karlovarsky.cz

www.zivykraj.cz

 

Celý článek