Změna podmínek pro návštěvy v Domově pro seniory

Vážení příbuzní a blízcí našich klientů,

v návaznosti na trvání proti epidemiologických opatření si Vás dovolujeme upozornit na změnu podmínek návštěv našich klientů. Bohužel už nebude možné testování v naší organizaci. Prosíme o zajištění vlastního PCR nebo POC antigenního testu, který budete předkládat při vstupu do budovy.

Podmínky návštěv:

Návštěva bude povolena po předchozí rezervaci na recepci Domova pro seniory na tel.čísle  354 416 210, pokud navštěvující osoba dále splňuje následující:

  1. Podstoupila testování a předloží úředně platný dokument na negativní RT-PCR COVID-19 test (starý max. 72 hod.) nebo RAT antigenní test (starý max. 24 hod.)
  2. Prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR a od prvního pozitivního RAT antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.
  3. Byla očkována proti onemocnění COVID-19 a doloží, že:
    • od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní,
    • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní,
    • a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.
  4. Před vstupem do objektu domova je nutné vyplnit a podepsat formulář, který je k dispozici na recepci (součástí dotazníku je souhlas s dodržováním epidemiologicko-hygienických postupů) a doložit úředně platný dokument na negativní PCR (ne starší 72 hod.) nebo RAT antigenní COVID-19 test (ne starší 24 hod.), popřípadě úřední dokument o prodělání onemocnění COVID-19 v posledních 180 dnech nebo doložit vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 dle výše uvedeného.

Pokud nebudou splněny podmínky dle výše uvedených pravidel, vstup do objektu Domova pro seniory bohužel nemůže být umožněn.

Děkujeme za dodržování pravidel návštěv v Domově pro seniory

Bc. Jana Roubalová, ředitelka

Celý článek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *