Změna podmínek pro návštěvy v Domově pro seniory

V návaznosti na usnesení vlády České republiky ze dne 8. června 2021 s účinností ode dne 9. června 2021 se mění podmínky pro návštěvy v Domově pro seniory.

Návštěva bude povolena po předchozí rezervaci na recepci Domova pro seniory na
tel.čísle  354 416 210, pokud navštěvující osoba dále splňuje následující:

  1. Podstoupila testování a předloží úředně platný dokument na negativní RT-PCR COVID-19 test (ne starší 72 hod. ) nebo POC antigenní test (ne starší 24 hod.)
  2. Prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.
  3. Byla očkována proti onemocnění COVID-19 a doloží, že:
  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, tj. od 22.dne po prvním očkování do 90.dne po prvním očkování nemusí být testována,
  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, tj. po druhém očkování nemusí být testována po dobu 9 měsíců,
  • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, tj. po dobu 9 měsíců ode dne očkování nemusí být testována,
  • a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.

Ostatní podmínky vstupu návštěv do Domova pro seniory se nemění, tedy:

  • Před vstupem do objektu domova je nutné vyplnit a podepsat formulář, který je k dispozici na recepci (součástí dotazníku je souhlas s dodržováním epidemiologicko-hygienických postupů) a doložit úředně platný dokument na negativní PCR (ne starší 7 dní) nebo POC antigenní COVID-19 test (ne starší 72 hod.), popřípadě úřední dokument o prodělání onemocnění COVID-19 v posledních 180 dnech nebo doložit vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 dle výše uvedeného.
  • Pokud návštěva nemá k předložení dokumenty či certifikát dle bodu 4), může se nechat otestovat v organizaci Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou Mariánské Lázně, p.o. po předchozím objednání se na recepci. Testování se provádí každý den ve 13:00 hod.

Pokud nebudou splněny podmínky dle výše uvedených pravidel, vstup do objektu Domova pro seniory bohužel nemůže být umožněn.

Děkujeme za dodržování pravidel návštěv v Domově pro seniory.

     Bc. Jana Roubalová, ředitelka

Celý článek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *