Změna podmínek pro návštěvy v prostorech Domova

V návaznosti na usnesení vlády České republiky ze dne 18. března 2021 č. 297 se mění pravidla pro návštěvy v prostorech Domova pro seniory. Žádáme návštěvy klientů Domova pro seniory a domu s pečovatelskou službou Mariánské Lázně o dodržování níže uvedených pravidel.

1) Rezervace návštěvy je stále možná na recepci domova tel: 354 416 210. Bez rezervace nebude návštěva umožněna.

2) Návštěvní doba (poslední návštěva bude umožněna 30 minut před koncem stanovené návštěvní doby):

pondělí – neděle 14:00 – 17:00

maximální okamžitý počet navštěvujících osob u jednoho klienta – 2 osoby

3) Návštěva je umožněna pouze nejbližším rodinným příslušníkům (nutné předložit při vstupu rodný list) nebo opatrovníkovi klienta.

4) Návštěva musí splnit následující podmínky:

  • Před vstupem do objektu domova je nutné vyplnit a podepsat formulář, který je k dispozici na recepci, a doložit úředně platný dokument na negativní PCR COVID-19 test (ne starší 48 hod.), popřípadě úřední dokument o prodělání onemocnění COVID-19 v posledních 90 dnech nebo doložit vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.
  • Pokud návštěva nemá potvrzení o provedeném negativním PCR testu na COVID-19 nebo vystavený certifikát o provedeném očkování, může se nechat otestovat v organizaci Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou po předchozím objednání se na recepci Domova. Testování se koná každý den ve 13:00 hod.

5) Vstup do objektu domova nebude umožněn, pokud:

  • Nebudou splněny podmínky dle bodu 4) těchto pravidel. V dotazníku je uveden souhlas s dodržováním epidemiologicko – hygienických postupů. V případě, že návštěva nebude v domově dodržovat pokyny odpovědného pracovníka, je odpovědný pracovník povinen přivolat Městskou policii Mariánské Lázně.
  • Pokud je navštívený klient v preventivní izolaci.

6) Z hygienických a technicko – provozních důvodů nebude návštěvě umožněno používat WC klientů ani WC v hale Domova.

7) Každý návštěvník předloží věci, které klientovi nese, aby mohly být řádně vydezinfikovány (jídlo pouze v obalu, který je možné dezinfikovat, květiny nelze přijímat).

I přes postupné uvolňování veškerých opatření je zapotřebí mít neustále na paměti, že domov pro seniory poskytuje péči zvláště ohrožené skupině obyvatel a je nutné tomu přizpůsobit své chování.

Děkujeme za dodržování nových pravidel.

Bc. Jana Roubalová, ředitelka
v.z. Jitka Hrkalová

Celý článek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *