Menu
Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou Mariánské Lázně
Domov pro seniory
a dům s pečovatelskou službou
Mariánské Lázně

Vítejte na našich nových webových stránkách!

Nová nízkoemisní vozidla pro terénní pečovatelskou službu Domova pro seniory a domu s pečovatelskou službou Mariánské Lázně

Nová nízkoemisní vozidla pro terénní pečovatelskou službu Domova pro seniory a domu s pečovatelskou službou Mariánské Lázně

Nová nízkoemisní vozidla pro terénní pečovatelskou službu Domova pro seniory a domu s pečovatelskou službou Mariánské Lázně

Dne 16.11.2023 proběhlo za přítomnosti starosty Města Mariánské Lázně pana Martina Hurajčíka a 1. místostarosty pana Samuela Zabolotného předání tří moderních ekologicky šetrných vozidel typu plug-in hybrid ředitelce Domova pro seniory a domu s pečovatelskou službou Mariánské Lázně paní Janě Roubalové, která budou sloužit potřebám sociální služby terénní pečovatelská služba.

Projekt Národního plánu obnovy „Nákup nízkoemisních vozidel pro sociální služby I“ je spolufinancován Evropskou unií. Prostřednictvím Města Mariánské Lázně ve spolupráci s Domovem pro seniory a domu s pečovatelskou službou bylo efektivně využito finančních prostředků fondu NextGeneration zřízeného Evropskou unií na podporu životního prostředí. Projekt pořízením nízkoemisních vozů přispívá k dosažení klimatických cílů Evropské unie, mj. klimatické neutrality v roce 2050. Nová nízkoemisní vozidla nejenže minimalizují negativní dopady na životní prostředí, ale také přispívají ke zvyšování efektivity a flexibility námi poskytovaných služeb. 

Cílem projektu je přispět uspokojení poptávky po sociální službě terénní pečovatelská služba občanům obce s rozšířenou působností Města Mariánské Lázně. Obnovou a rozšířením vozového parku bude plně dosaženo rychlejšího a komfortnějšího přesunu pracovnic pečovatelské terénní služby mezi klienty sociální služby a mezi pracovnicemi navzájem.  Nákup nízkoemisních vozidel je součástí plánu nejen modernizace vozového parku Domova pro seniory a domu s pečovatelskou službou Mariánské Lázně, ale také snaha o ekologickou podporu snižování emisí a zlepšování kvality života občanů ve městě.

Iniciativa Města Mariánské Lázně v tomto projektu efektivně realizovala zájem o podporu udržitelných projektů, které jsou přínosem nejen pro Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou Mariánské Lázně, ale i pro místní komunitu a občany obce s rozšířenou působností Města Mariánské Lázně.  V roce 2024 bude vozový park Domova pro seniory a domu s pečovatelskou službou rozšířen o další tři vozy, a to prostřednictvím zmíněného projektu „Nákup nízkoemisních vozidel pro sociální služby II“.

Všem, kteří se na realizaci podpory sociální služby podíleli, patří velký dík ředitelky a pracovnic terénní pečovatelské služby.

 

Mgr. Jana Roubalová

ředitelka Domova pro seniory

Datum vložení: 11. 12. 2023 17:28
Datum poslední aktualizace: 11. 12. 2023 17:32
Autor: JR

Aktuality

Mohlo by Vás zajímat