Hipoterapie

Jsme velice rádi, že jsme mohli navázat spolupráci s Léčebnými lázněmi Lázně Kynžvart, které nám umožnily, aby u nás proběhla první hipoterapie tj. asistovaná terapie koněm, a to nejen pro mobilní klienty. Nejdříve jsme si na zahradě zazpívali v přítomnosti ponyho Ferdy lidové písně o koních a poté Ferda s fyzioterapeutkou Bc. Zdeňkou Šimánkovou a jejím týmem navštívili imobilní klienty v jejich domácím prostředí.

Paní Bc. Zdeňka Šimánková získala u České hiporehabilitační společnosti oprávnění realizovat hipoterapii ve fyzioterapii a ergoterapii, a právě v našem domově pro seniory jsme společně první setkání uskutečnili.

Tímto děkujeme panu řediteli Léčebných lázní Lázně Kynžvart Ing. Janu Ludvíkovi, MBA a paní Ivě Čeřovské, vedoucí obchodního oddělení, za skvělý nápad, nabídku a společnou realizaci této poutavé terapie.

Těší nás, že se tato setkání budou v pravidelných intervalech opakovat.

Celý článek

Za Krakonošem pro sladkost

22.08.2022 jsme strávili klidné chvíle v blízkém parku hotelu Krakonoš s prohlídkou soch pohádkových postav. Děkujeme Hotelu Krakonoš za pozvání do prostor hotelu, kde bylo našim klientům nabídnuto sladké občerstvení – hotelová specialita zákusek „Krakonoš“ se zmrzlinou a šlehačkou.

Poté jsme autobusem projeli lázeňskou část města a pohledy na krásy Mariánek si zpříjemnili návrat do domova. Nechyběl ani zpěv v autobusu „Nazdar sláva výletu, výletu, výletu, …..“ 😊

Celý článek

Lázeňská procházka

15.08.2022 proběhla procházka lázeňskou promenádou. Ochutnali jsme lázeňskou oplatku, výbornou kávu a poslechli tóny zpívající fontány. Nepomněli jsem se osvěžit pramenem Karolina.

Děkujeme Městské dopravě Mariánské Lázně, s.r.o. za zprostředkování bezbariérové dopravy. Zároveň bychom chtěli poděkovat kavárně Edward Café za občerstvení a možnost klidného posezení s výhledem na nejkrásnější část našeho města.

Celý článek

Letní grilování

10.08.2022 jsme se setkali v naší zahradě při letním grilování. Společně jsme si užili odpoledne při poslechu dechové hudby a klienti s personálem zvládli také několik tanečních kroků. Odpoledne jsme si mohli užít i především proto, že nám přálo krásné počasí.

Celý článek

Otevření venkovní zahrady Domova pro seniory

V pondělí 09.05.2022 jsme společně s vedením města Mariánské Lázně starostou panem Ing. Martinem Kalinou, 1. místostarostou panem Zdeňkem Králem, 2. místostarostou panem Mgr. Miroslavem Pelcem, ředitelkou Tesco Hypermarket Mariánské Lázně paní Mgr. Lenkou Smetanovou, s klienty a personálem domova slavnostně otevřeli zahradu, která byla vybudována ve spolupráci se zřizovatelem Město Mariánské Lázně, Nadací rozvoje občanské společnosti a Nadačního fondu Tesco a personálem Domova. Tímto děkuji všem partnerům, jejich zástupcům, klientům i personálu za jejich účast při slavnostním zahájení.

Děkujeme naší kulturní referentce paní Heleně Vondráčkové za nápad gurmánského zážitku a vytvoření doprovodného programu.

Slunečné odpoledne jsme si společně užili za hudebního doprovodu akordeonu pana Zdeňka Ročáka. Společně jsme si zazpívali, ale i zatančili. Součástí naší odpolední oslavy bylo občerstvení v podobě domácího chleba se sádlem a solí. Za vytvoření výborných bochníků čerstvého domácího chleba děkujeme naší zaměstnankyni kuchařce paní Janě Kaštylové.

Již brzy proběhne v naší nové zahradě další společná akce. Velký zájem mezi klienty vyvolalo tradiční opékání buřtů. A mezitím si klienti se svými rodinami mohou užívat společných venkovních prostor.

Bc. Jana Roubalová, ředitelka

Celý článek

Zahrada – místo potkávání se

Jelikož nám první jarní dny umožnili pokračovat v realizaci vybudování venkovní zahrady našeho Domova, rozhodl se personál Domova přispět svými silami s finální úpravou terénu zahrady. V minulém měsíci byly také dokončeny práce na altánu a další úpravy vyžadující odbornou činnost.

Již brzy bude provoz zahrady zahájen. Těšíme se na společné první akce, které budeme moci  pro naše klienty pořádat v příjemném venkovním prostředí.  Zahrada bude přínosem pro aktivizace, které připravují naši zaměstnanci pro klienty v rámci denní péče a hlavně ke každodennímu využití pro relax na čerstvém vzduchu.

Děkujeme všem zaměstnancům, kteří se naší dobrovolné brigády zúčastnili a děkujeme také společnostem, které se na vzniku naší zahrady podíleli.

Celý článek