1. adventní neděle

I v této nelehké době nastává krásná část roku, která dnes právě začíná. I přestože je nyní složité trávit společný čas s vašimi blízkými, doufáme, že pro vás bude dnešní den naplněn klidem a pohodou.

Přejeme vám krásný adventní čas.

Celý článek

Podzimní rozlučka s krásným počasím

Během jednoho z posledních slunečných dní proběhlo v našem Domově setkání klientů zakončené opékáním buřtů. Klienti prožili aktivní odpoledne s hudbou a vzpomínkami na uvolněné letní dny. Zakončili jsme odpoledne přáním dalších zábavných odpolední, která nás čekají ve venkovních prostorech opět na jaře.

Další setkání nás čekají ve vánočním čase, pokud nám to počínající opatření dovolí. Ale i přes další možná opatření se budeme snažit udržovat pozitivní a klidnou atmosféru, která byla cítit během naší poslední akce.

Celý článek

Děkujeme za podporu v programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“

Vážení příznivci našeho Domova a blízcí našich klientů,

s radostí oznamujeme, že náš projekt v 9. kole projektu Nadačního fondu Tesco a Nadace rozvoje občanské společnosti obdržel nejvyšší počet hlasů a získal tak grant na realizaci „Zahrady – místa potkávání se“. Ze získaných prostředků bude pořízen zahradní nábytek, přístřešek a zahradní náčiní.

Náš projekt zahrady se po krátkém zdržení brzy začne stávat realitou, a proto se těšíme, až Vám budeme moci zprostředkovat první dojmy z nového relaxačního místa vybudovaného pro naše klienty, kde budou moci trávit volný čas a naplňovat ho aktivizační činností pro podporu jejich mobility.

Děkujeme všem, kteří náš projekt podporují nebo svým hlasem přispěli k našemu vítězství v programu nadace v místním regionu.

Přejeme Vám klidné prožití nadcházejících letních dnů.

Bc. Jana Roubalová, ředitelka

Celý článek

Preventivní oční prohlídka v Domově

Ve dnech 26.7.2021 a 2.8.2021 se v prostorách Domova uskutečnila preventivní oční prohlídka, které se mohli dobrovolně zúčastnit jak klienti Domova pro seniory, tak personál Domova. Oční vyšetření prováděl optik společnosti Optic Unit, s.r.o., a tímto bychom chtěli společnosti poděkovat za spolupráci na preventivním vyšetření.

Vyšetření se zaměřilo kromě prevence také na řešení krátkozrakosti a dalekozrakosti a s tím byla spojena především kontrola současných brýlových skel klientů a personálu. Smyslem této kontroly prováděné u klientů byla především možnost zlepšení zaostření zraku klientů kvůli běžným aktivitám jako je čtení, luštění křížovek, sledování TV, prohlížení fotografií nebo také ulehčení práce s mobilním telefonem.

Děkujeme za organizaci preventivní prohlídky manažerce sociálně-zdravotního úseku Bc. Lucii Vaňkové a zároveň si přejeme, aby i další akce zaměřené na prevenci zdraví měly stejně pozitivní odezvu.

Kolektiv Domova pro seniory

Celý článek

Změna podmínek pro návštěvy v Domově pro seniory

Vážení příbuzní a blízcí našich klientů,

v návaznosti na trvání proti epidemiologických opatření si Vás dovolujeme upozornit na změnu podmínek návštěv našich klientů. Bohužel už nebude možné testování v naší organizaci. Prosíme o zajištění vlastního PCR nebo POC antigenního testu, který budete předkládat při vstupu do budovy.

Podmínky návštěv:

Návštěva bude povolena po předchozí rezervaci na recepci Domova pro seniory na tel.čísle  354 416 210, pokud navštěvující osoba dále splňuje následující:

 1. Podstoupila testování a předloží úředně platný dokument na negativní RT-PCR COVID-19 test (starý max. 72 hod.) nebo RAT antigenní test (starý max. 24 hod.)
 2. Prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR a od prvního pozitivního RAT antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.
 3. Byla očkována proti onemocnění COVID-19 a doloží, že:
  • od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní,
  • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní,
  • a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.
 4. Před vstupem do objektu domova je nutné vyplnit a podepsat formulář, který je k dispozici na recepci (součástí dotazníku je souhlas s dodržováním epidemiologicko-hygienických postupů) a doložit úředně platný dokument na negativní PCR (ne starší 72 hod.) nebo RAT antigenní COVID-19 test (ne starší 24 hod.), popřípadě úřední dokument o prodělání onemocnění COVID-19 v posledních 180 dnech nebo doložit vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 dle výše uvedeného.

Pokud nebudou splněny podmínky dle výše uvedených pravidel, vstup do objektu Domova pro seniory bohužel nemůže být umožněn.

Děkujeme za dodržování pravidel návštěv v Domově pro seniory

Bc. Jana Roubalová, ředitelka

Celý článek

Projekt „Vy rozhodujete, my pomáháme“

Vážení příznivci našeho Domova a blízcí našich klientů,

zúčastnili jsme se 9. kola projektu Nadačního fondu Tesco a Nadace rozvoje občanské společnosti, který v rámci programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“ podporuje projekty v mikroregionech.

Velice si vážíme toho, že náš projekt „Zahrada – místo potkávání se“ postoupil do hlasovací fáze, ve které nás můžete podpořit také Vy. Pravidla a další informace o projektu najdete zde: „Vy rozhodujete, my pomáháme (itesco.cz)

Od 14. června do 11. července budou mít zákazníci Tesco možnost hlasovat pro projekty ve všech prodejnách mikroregionu. Při každém nákupu zákazníci obdrží žeton, který následně mohou využít pro hlasování ve speciálních hlasovacích zařízeních u pokladní zóny. Budeme rádi, pokud se rozhodnete náš projekt podpořit.

V rámci našeho projektu bude pořízen zahradní nábytek, přístřešek a zahradní náčiní, protože handicapem, který má domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou v našem městě je, že nedisponuje oplocenou relaxační zahradou, bezpečným místem, kde naši klienti mohou trávit svůj volný čas na čerstvém vzduchu. Právě loňský rok ukázal, jak moc jsou naši senioři zranitelní a bez cizí pomoci nemohou plnohodnotně žít svůj život. Svojí aktivizační činností na zahradě si zpříjemní život v domově. Město zapůjčilo domovu část parcely vedle stávajícího objektu domova.

Za podporu Vám všem moc děkujeme.

Bc. Jana Roubalová

ředitelka a kolektiv

Celý článek

Změna podmínek pro návštěvy v Domově pro seniory

V návaznosti na usnesení vlády České republiky ze dne 8. června 2021 s účinností ode dne 9. června 2021 se mění podmínky pro návštěvy v Domově pro seniory.

Návštěva bude povolena po předchozí rezervaci na recepci Domova pro seniory na
tel.čísle  354 416 210, pokud navštěvující osoba dále splňuje následující:

 1. Podstoupila testování a předloží úředně platný dokument na negativní RT-PCR COVID-19 test (ne starší 72 hod. ) nebo POC antigenní test (ne starší 24 hod.)
 2. Prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.
 3. Byla očkována proti onemocnění COVID-19 a doloží, že:
 • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, tj. od 22.dne po prvním očkování do 90.dne po prvním očkování nemusí být testována,
 • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, tj. po druhém očkování nemusí být testována po dobu 9 měsíců,
 • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, tj. po dobu 9 měsíců ode dne očkování nemusí být testována,
 • a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.

Ostatní podmínky vstupu návštěv do Domova pro seniory se nemění, tedy:

 • Před vstupem do objektu domova je nutné vyplnit a podepsat formulář, který je k dispozici na recepci (součástí dotazníku je souhlas s dodržováním epidemiologicko-hygienických postupů) a doložit úředně platný dokument na negativní PCR (ne starší 7 dní) nebo POC antigenní COVID-19 test (ne starší 72 hod.), popřípadě úřední dokument o prodělání onemocnění COVID-19 v posledních 180 dnech nebo doložit vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 dle výše uvedeného.
 • Pokud návštěva nemá k předložení dokumenty či certifikát dle bodu 4), může se nechat otestovat v organizaci Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou Mariánské Lázně, p.o. po předchozím objednání se na recepci. Testování se provádí každý den ve 13:00 hod.

Pokud nebudou splněny podmínky dle výše uvedených pravidel, vstup do objektu Domova pro seniory bohužel nemůže být umožněn.

Děkujeme za dodržování pravidel návštěv v Domově pro seniory.

     Bc. Jana Roubalová, ředitelka

Celý článek

Vycházky klientů

Vážení blízcí našich klientů,

dovolujeme si Vás informovat, že na základě zrušení některých mimořádných krizových opatření jsou od 17.05.2021 povoleny vycházky klientů za podmínek platných pro všechny občany ČR pro pohyb ve venkovních prostorech, tedy že:

 • uživatel sociálních služeb používá v průběhu vycházky ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének;
 • nebude klient Domova vykazovat žádné příznaky onemocnění COVID-19.

Ruší se:

 • podmínka nutnosti umístění klienta Domova na izolační pokoj po návratu z vycházky a také podmínka opakovaného testování v průběhu následujících 72 hodin;
 • podmínka nutnosti vystaveného certifikátu Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 klienta Domova.

I přes uvolňující se opatření nadále prosíme o zodpovědnost v dodržování platných opatřeních při kontaktu s klienty Domova.

Děkujeme za pochopení.

Bc. Jana Roubalová, ředitelka

Celý článek

Změna návštěvní doby v Domově pro seniory

Vážení blízcí našich klientů,

dovolujeme si Vás informovat, že od 1.5.2021 se mění návštěvní doba v Domově pro seniory. Další podmínky a opatření v průběhu návštěvy se nemění.

Nová návštěvní doba

pondělí – neděle      13:00 – 17:00

Bc. Jana Roubalová, ředitelka

Celý článek