O nás

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou je příspěvkovou organizací zřizovanou městem Mariánské Lázně www.muml.cz. Jsme centrem sociálních služeb, které poskytujeme především seniorům na území Mariánskolázeňska. 

 

Organizace v současné době poskytuje sociální služby terénní i pobytové, založené na komplexním přístupu a vzájemné provázanosti. Jsme tu pro vás a vaše blízké, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby a současně je v souladu s posláním požadované služby.

Klíčovým kritériem kvality všech námi poskytovaných služeb je spokojený uživatel. Poskytovanou péči stavíme na individuálních potřebách a přání uživatelů s důrazem na respektování a zachovávání důstojného života každého jedince včetně podporování kontaktů s rodinnými příslušníky, přáteli i známými, a to s cílem upevňovat a navazovat přirozené vazby s okolím. 

Zařízení je spolufinancováno Krajským úřadem Karlovy Vary www.kr-karlovarsky.cz a www.zivykraj.cz.

KONTAKTY ZDE

_____________________________________________________________________

Sociální služby poskytují péči o klienty dle regionální karty Karlovarského kraje, která je ke stažení na webových stránkách http://www.kr-karlovarsky.cz/krajsky-urad/cinnosti/Documents/reg_karta_STD.doc