Menu
Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou Mariánské Lázně
Domov pro seniory
a dům s pečovatelskou službou
Mariánské Lázně

Vítejte na našich nových webových stránkách!

Oznamovací systém

Směrnice Evropského parlamentu a Rady EU 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob ukládá Domovu pro seniory a domu s pečovatelskou službou Mariánské Lázně p.o. povinnost zavedení vnitřního oznamovacího systému (dále VOS) a nastavení procesů vyřizování a uchovávání oznámení.

K oznámení má přístup pouze tzv. příslušná osoba, která je odpovědná za přijímání oznámení a informování oznamovatelů o průběhu a výsledcích posouzení důvodnosti oznámení. Oznámení přijímá příslušná osoba.

Příjem oznámení a naložení s oznámením

Přijetí oznámení od oznamovatele protiprávního jednání je v rámci VOS svěřeno výlučně příslušné osobě.

 

Příslušná osoba: PhDr. Vladimír Bervida, MBA, DBA

Telefon: 354 922 444

Osobně a písemně: Ruská 77, 353 01 Mariánské Lázně

E-mail: oznameni@muml.cz

 

Podat oznámení je možné také prostřednictvím tzv. externího oznamovacího systému, který zřizuje Ministerstvo spravedlnosti. Podání oznámení ministerstvu není podmíněno prvotním podáním oznámení prostřednictvím interního oznamovacího systému. Je zcela na rozhodnutí oznamovatele, jaký postup zvolí.

Příslušná osoba: Mgr. Marek Netočný

E-mail: mnetocny@msp.justice.cz

kontaktní formulář: Chci podat oznámení – veřejnost – Oznamovatel (justice.cz)

 

Přehled  předpisů:

  1. Směrnice EU 2019/1937 ze dne 23.10.2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie

  2. Zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

  3. Metodika Ministerstva spravedlnosti ČR k přímé aplikovatelnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie

  4. Vnitřní předpis Domova pro seniory a domu s pečovatelskou službou Mariásnké Lázně: 

    Organizační směrnice_SEK-č.45_2023 (405.99 kB)

 

Mohlo by Vás zajímat